Välkommen till Toftakärr

Borrby – en tätort i Simrishamns kommun belägen mellan Simrishamn och Ystad.

Entrén till Borrbyhemmet

Toftakärr är ett särskilt boende med 30 lägenheter fördelat på fyra enheter; Baddaren, Cissela, Lunden och Ängen. Toftakärr byggdes 1967 och renoverades 1995. Boendet har gemensamhetsutrymmen där det erbjuds möjlighet att äta, umgås och delta i olika aktiviteter.

Aktiviteter

Varje fredagseftermiddag har vi någon form av underhållning med olika teman, t ex filmvisning, bingo, musik eller teaterunderhållning och mycket annat. Vi har också vår- sommar- och höstfest.

Se Värdighetsgarantier.

Avgifter

Hyra betalas månadsvis. BTP (bostadstillägg för pensionärer över 65 år) söks hos pensionsmyndigheten. Om du är under 65 år söker du bostadsbidrag på försäkringskassan. Avgift för vård och omsorgberäknas efter inkomst. Övriga kostnader som betalas av den enskilde kan vara läkarbesök, apoteksräkning, hår- och fotvård, hygienartiklar, telefon, tidning och hemförsäkring. TV-licens ingår.

Lägenheter

I varje lägenhet finns ett rum toalett, dusch och en så kallad trinette (kokplatta, vask och kylskåp. Trygghetslarm ingår i boendet. Lägenheten hyrs av Simrishamnsbostäder AB. Den hyrs omöblerad (säng finns).

Målsättning

Vi sätter alltid den boende i centrum och arbetar utifrån ett helhetsperspektiv. Vi arbetar med kontaktmannaskap. Kontaktmannen kommer tillsammans med dig och/eller med din närstående att dokumentera en levnadshistoria, för att med den som utgångspunkt och med de behov av hjälp och stöd som finns, göra en individuellt anpassad arbetsplan.
All personal skall sedan arbeta utifrån denna plan.

Måltider

Vi erbjuder: frukost, middag, eftermiddagskaffe, kvällsmål, kvällskaffe. och nattmål. Huvudmålet lagas på skolan i Borrby. Övriga måltider lagas av personalen på enheten.

Se Kostpolicy (pdf 172 Kb).

Personal

Det finns tillgång till personal dygnet runt. Alla boende har en kontaktman (pdf 64 Kb) med särskilt ansvar för att se till att den boendes behov och önskemål tillgodoses. Personalen har vårdbiträde- eller undersköterskeutbildning. Sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast är knutna till Borrbyhemmet. Sjuksköterskan har ansvar för den medicinska vården upp till sjuksköterskenivå. Enhetschefen har det yttersta ansvaret för hela verksamheten

Övrig service

Det finns en rymlig lokal som är möblerad som ett ”gammaldags vardagsrum”. Där finns det storbilds-TV med souroundljud. Denna lokal går bra att låna, kanske vid födelsedag eller annat när lägenheten inte räcker till.