Välkommen till Ankaret

Skillinge är ett fiskeläge på Österlen, ca en mil söder om Simrishamn. Ankaret är fritt beläget med vacker omgivning.

Ankaret i Skillinge

Ankaret är ett äldreboende med 31 lägenheter. De är fördelade på tre enheter; Skeppet, Briggen och Kajutan. Kajutan är en demensenhet och här kan man bo så länge man har behov av de speciella resurser och den arbetsmetodik som en person med demenssjukdom kan behöva. Boendet har gemensamhetsutrymmen där det erbjuds möjlighet att äta, umgås och delta i olika aktiviteter

Aktiviteter

Exempel på gruppaktiviteter är högläsning, bingo, gudstjänst, musikcirkel, spela sällskapsspel, baka mm. Två – tre gånger per år ordnar vi fester av olika slag t e x påskfest, ålagille alt gåsa-gille och så vidare. Vid de tillfällena har vi alltid en som underhåller oss. Många av aktiviteterna är också individuellt inriktade såsom promenader, taktil massage, samtal och mycket annat.

Se Värdighetsgarantier.

Avgifter

Hyra betalas månadsvis. BTP (bostadstillägg för pensionärer över 65 år) söks hos pensionsmyndigheten. Om du är under 65 år söker du bostadsbidrag på försäkringskassan. Avgift för vård och omsorg beräknas efter inkomst. Övriga kostnader som betalas av den enskilde kan vara läkarbesök, apoteksräkning, hår- och fotvård, hygienartiklar, telefon, tidning och hemförsäkring. TV-licens ingår.

Lägenheter

I varje lägenhet finns ett rum, toalett , dusch, så kallad trinette (vask och kylskåp). Trygghetslarm finns i alla lägenheterna. Lägenheterna hyrs av Simrishamnsbostäder AB. Lägenheten hyrs omöblerad (säng finns).

Målsättning

Vi arbetar aktivt med de mål som finns uppsatta i kvalitetsplanen. Vi försöker att forma verksamheten efter de boendes behov och önskemål. Det är viktigt att uppleva meningsfullhet i vardagen.

Måltider

Vi erbjuder: frukost, middag, eftermiddagskaffe, kvällsmål, kvällskaffe. och nattmål. Huvudmålet lagas på Skönadalshemmet i Simrishamn. Övriga måltider lagas av personalen på enheten.

Se Kostpolicy (pdf 172 Kb).

Personal

Det finns tillgång till personal dygnet runt. Alla boende har en kontaktman (pdf 64 Kb), med särskilt ansvar för att se till att den boendes behov och önskemål tillgodoses. Personalen har vårdbiträde- eller undersköterskeutbildning. Sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast är knutna till Ankaret. Sjuksköterskan har ansvar för den medicinska vården upp till sjuksköterskenivå. Enhetschefen har det yttersta ansvaret för hela verksamheten.

Övrig service

Caféet och samlingssalen kan lånas (av de boende) kväller och helger. Stort badrum med badkar, för avkopplande bad. Träningsrum. Fotvård och frisör finns att tillgå.