Stibyborg

Stibyborg ligger i Gärsnäs och är en gruppbostad med sex lägenheter.

Gruppboende Stibyborg exteriörbild

Huset ligger i ett villakvarter med utsikt över idrottsplats och är byggt i hästskoform med en gemensam trädgård i mitten. Lägenheterna består av ett rum med trinett och badrum. Du som boende har tillgång till ett gemensamt allrum med kök där man kan umgås och titta på TV.

Personalen kan bland annat hjälpa dig med:

  • att sköta ditt hem med städning och tvätt
  • att ordna rutiner för att du ska få en bra dag
  • att planera och tillaga måltider
  • att planera och genomföra inköp, som mat och kläder med mera
  • det du vill göra på fritiden. De kan hjälpa dig att planera och boka aktivieter och följa med dig om du vill det.
  • kontakten med dina anhöriga, god man, daglig sysselsättning, sköterska och vänner.

Personal finns i huset dygnet runt och arbetar stödjande och motiverande med tydlighet och struktur. Mål för insatsen sätter du upp och metoder för att uppnå målen arbetar vi fram tillsammans i en genomförandeplan. Vårt arbete fokuserar på delaktighet, utveckling och engagemang.