Kvarngatan

Kvarngatan är ett fristående hus i markplan och ligger på Simrishamns högsta topp. Fastigheten ägs av Patrik Junkka och hyrs av Simrishamn kommun.

Exteriörbild Gruppboende Kvarngatan

Här bor sex brukare. Alla har egen lägenhet och tillgång till gemensamt allrum och kök.

Personalgruppen består idag av tolv personer, både män och kvinnor i jämn åldersfördelning.

På Kvarngatan utgår personalen från att individen ska stå i centrum. Man arbetar i små grupper kring varje brukare och med individuella insatser för att kunna tillgodose varje brukares enskilda behov. Det finns gemensamma utrymmen för gemenskap.

Vi arbetar för att stärka individens självständighet.