Vildrosen

Servicebostaden Vildrosen ligger i Gärsnäs.

Foto

Servicebostad är för dig som:

 • behöver hjälp ibland
 • behöver personal i närheten
 • kan vara självständig till viss del
 • klarar av att vara ensam
 • klarar av att hjälpen är planerad i förväg
 • kan kalla på hjälp själv genom att ringa till personalen eller gå till gemensamhetslägenheten.

Du som bor på Vildrosen har en egen enrumslägenhet. Vildrosen består av 6 marklägenheter, 5 för boende och 1 för personal och som gemensamhetslägenhet. I det gemensamma utrymmet kan du träffa personalen och dina grannar på servicebostaden under våra öppettider.

I servicebostaden får du stöd av personal för att du ska bli så självständig som möjligt. När du väljer att bo på Vildrosen är du beredd på att ta emot stöd från personalen. Personalen kan bland annat hjälpa dig med:

 • att sköta ditt hem med städning och tvätt
 • att ordna rutiner för att du ska få en bra dag
 • att planera och tillaga måltider
 • att planera och genomföra inköp, som mat och kläder med mera
 • det du vill göra på fritiden. De kan hjälpa dig att planera och boka aktiviteter och följa med dig om du vill det
 • kontakten med dina anhöriga, god man, daglig sysselsättning, sköterska och vänner.

Personalen finns tillgänglig dygnet runt och arbetar stödjande och motiverande med tydlighet och struktur. Mål för insatsen sätter du upp och metoder för att uppnå målen arbetar vi fram tillsammans i en genomförandeplan. Vårt arbete fokuserar på delaktighet, utveckling och engagemang.

Arbetsmetoderna bygger på DBT (dialektisk beteendeterapi) som hjälper oss att möta självdestruktivt beteende. Metoden bygger på att när personal ser problembeteende, pratar personal med dej om det, tar reda på varför och tillsammans arbetar vi fram en alternativ strategi. Metoden lär oss att hantera oss själva, vilket gör det lättare att hantera andra.