Sysselsättning

Din närmaste kontakt kommer du att ha med två kontaktmän, varav en är din Case Manager (CM). En Case Manager har ett särskilt uppdrag att samordna ditt stöd och har kunskap och erfarenhet av olika metoder.

Du etablerar en arbetsrelation med din Case Manager. Ni tillsammans arbetar för att hitta din motivation och dina resurser så att du kan åstadkomma förändringar och arbeta mot mål som du tycker är viktiga.

Målet med sysselsättning är att du ska ha en meningsfull vardag genom att vara delaktig i ett sammanhang utifrån dina förutsättningar. Det kan innebära att du gör något tillsammans med din Case Manager som att sy eller baka på Träffpunkten eller vara en del i en grupp inom kommunens dagliga verksamhet. Vi kan även hjälpa till att hitta en lämplig praktikplats. Om du vill eller behöver kan vi vara med dig på praktikplatsen.