Kriscentrum - mot våld i nära relationer

Kriscentrum Sydöstra Skåne

Ett gemensamt Kriscentrum med inriktning på våld i nära relationer är placerat i Tomelilla. De kommuner som ingår är Simrishamn, Ystad, Skurup, Tomelilla samt Sjöbo.

Kriscentrum vänder sig till:

  • Kvinnor och män som är eller har varit utsatta för våld, hot eller kränkningar i nära relationer, inklusive flickor och pojkar under 18 år
  • Barn som upplever eller har upplevt våld i hemmet
  • Män och kvinnor som utövar våld i nära relationer

Vi erbjuder rådgivning, krishantering och bearbetning.
Att besöka oss är kostnadsfritt. Vi för inga journaler, du blir inte registrerad. Du kan välja att vara anonym. Vi har tystnadsplikt.

Kontakt
Telefon: 0417-183 90 eller 0417-183 91
E-post: kriscentrum@tomelilla.se

Information in other languages