Omsorg, stöd och vård

I olika skeden av livet behöver vi människor omsorg, stöd och vård på olika sätt. Kommunens socialtjänst ansvarar för att erbjuda alla kommuninvånare omsorg och stöd i olika livssituationer.

Det kan gälla råd och stöd vid missbruk, ekonomiska bekymmer, familjerelationer, behov av hemtjänst, övrigt stöd i hemmet, personlig assistent, meningsfull sysselsättning, att få bo på ett särskilt boende med mera. Insatserna ska utgå från vars och ens behov, resurser och förutsättningar. Vilka tjänster som ska tillhandahållas bestäms utifrån gällande lagstiftning och politiska beslut.

Läs mer om stöd och hjälp för/till:

Socialförvaltningen arbetar för en god kvalitet vad gäller socialtjänst och vård. Här kan du läsa mer om det.

Socialförvaltningen vill också gärna ta del av dina synpunkter. Du kan lämna synpunkter här.