Viktigt meddelande till allmänheten - VMA

Signalen betyder att du ska:

  • Gå inomhus
  • Stänga dörrar och fönster
  • Lyssna på radio och tv

Vid allvarlig olyckshändelse, som t. ex. utsläpp av giftiga gaser eller brännbara vätskor eller spridning av giftiga gaser från bränder där allmänheten behöver varnas och informeras, kan signalen "Viktigt meddelande till allmänheten" ges över systemet för utomhusvarning.

Signalen består av sju sekunder långa ljudstötar med fjorton sekunders mellanrum. Signalen avges under minst två minuter.

Meddelande i tv och radio

VMA signalVid akuta situationer finns två nivåer för att informera allmänheten.

Varningsmeddelande, kan begäras av räddningsledare, innehåller akut information och ska sändas vid omedelbar fara för liv, då skador uppstått på liv eller egendom eller då risken för omedelbar skada är överhängande. Meddelandet har förtur och sändningsledaren bryter pågående sändning för detta meddelande.

Informationsmeddelande, kan begäras av kommunal krisledning, sänds för att förebygga och begränsa skador på människor, egendom och miljö. Meddelandet sänd så fort som det är möjligt, men utan att bryta pågående sändning.

Stanna upp och lyssna på signalen den första måndagen i varje kvartal kl. 15. Då är det bara ett test. Nästa gång kan den rädda ditt liv, så kom ihåg vad den betyder.

Nyhet! Nytt system för "Viktigt meddelande till allmänheten" via telefonen

SOS Alarm har fått i uppdrag av staten att ta fram en teknik för att vid en kris kunna varna befolkningen genom ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA) via mobilen och den fasta telefonen. Först ut är den fasta telefonin.

Genom att även varna genom mobilen och den fasta telefonen kan en större del av befolkningen nås vid en kris eller större händelse. SOS Alarm ska genom denna tekniska plattform även kunna skicka ut information till alla med en mobiltelefon. Systemet ska kunna avgränsa informationen geografiskt, t ex till sydöstra Skånes invånare.

Systemet kommer att lanseras i två steg. Det första steget genomförs den 1 september 2014 och omfattar fasta telefoner. I ett kommande andra steg kommer även mobiltelefoner att användas för "Viktigt meddelande till allmänheten". Det andra steget kräver en lagändring och en ansökan om detta har lämnats in.

De vanliga sätten att varna genom ett VMA enligt ovan kommer att finnas kvar. Det innebär varningar via radio och tv, samt i särskilda fall även genom en ljudsignal utomhus.