Stöd för brottsoffer

Här kan du som har blivit utsatt för brott få information om vart du kan vända dig för att få hjälp. Det gäller även dig som är anhörig eller har blivit vittne till övergrepp.

Kommunen

  • Stöd vid hedersrelaterade brott
  • Stöd till barn och ungdomar
  • Stöd till kvinnor
  • Stöd till män
  • Kriscentrum sydöstra Skåne

Myndigheter

Frivilligorganisationer

Här finns länkar till ett antal frivilligorganisationer som du kan vända dig till: