Praktiska råd

Individer som i normala fall klarar sig själva kan inte räkna med samhällets stöd i ett akut skede av en kris. Därför är det viktigt att du förbereder dig.

Här kommer några tips för hur du förbereder dig och din bostad för att kunna klara av en krissituation under en tid.

Ett elavbrott påverkar både det vardagliga livet och i samhället i stort.

Vid ett längre elavbrott uppstår flertalet problem i bostaden:

 • Värmen slutar att fungera
 • Mat kan vara svårt att tillaga
 • Vattenbrist kan uppstå
 • Den bärbara telefonen slutar att fungera

Om hela området är strömlöst ska du lyssna på din lokala P4-kanal (Sveriges Radio) där du kommer att få information löpande. Frekvens 103,8 Mhz.

Bra saker att alltid ha hemma:

 • Batterier (extra batterier)
 • Ficklampa
 • Dunkar för vatten
 • Batteridrivna lampor
 • Stearinljus/värmeljus
 • Batteridriven radio
 • Matkonserver
 • Konservöppnare
 • Tändstickor
 • Campingkök
 • Rödsprit
 • Fotogen
 • Vattenreningstabletter
 • Varma kläder
 • Liggunderlag

Värme

Stäng av elementen! Elnätet klarar inte av att starta allt samtidigt när strömmen återkommer - även värmepump och elpanna tar mycket ström i starten.

 • Klä dig enligt "flerskiktsprincipen", det vill säga lager på lager
 • Använd stearinljus och värmeljus som värmekälla
 • Använd liggunderlag som isolering mot golvkyla
 • Vid längre elavbrott, flytta in i ett mindre rum
 • Vädra då och då för att släppa in syre

Mat

 • Försök att ha mat för åtminstone en veckas behov hemma.
 • Maten ska främst vara av den typ som klarar rumstemperatur, som pasta, konserver, mjöl och gryn. Se till att du regelbundet omsätter maten så den inte blir för gammal.
 • I ett krisläge, då man kanske måste använda campingköket, ges inte utrymme för avancerad matlagning, därför bör maten vara lätt att tillaga.
 • Öppna inte kylen/frysen i onödan för att behålla kylan. Frysen håller kylan minst ett dygn med stängd dörr/lucka.

Vattenbrist

 • Tappa upp dricksvatten, vid längre avbrott sjunker trycket i vattenledningarna.
 • Ha ordentligt med dunkar och hinkar hemma för att kunna hämta vatten.
 • Rent vatten kan sparas många dagar i rena dunkar, utan att renas, om det förvaras mörkt och svalt.
 • Till tvätt och disk kan man använda vatten från sjöar och större vattendrag.
 • Stäng av diskmaskin/tvättmaskin och vattenkranen. Ömtålig tvätt bör plockas ur tvättmaskinen.

För mer praktiska tips klicka på länken nedan.

Mer praktiska råd hittar du på Civilförsvarsförbundets hemsida.