Viktiga telefonnummer

113 13

Till 113 13 ringer allmänheten då man vill ha information om allvarliga olyckor som en stor trafikolycka eller brand, eller vid kriser som exempelvis större stormar, översvämningar eller sjukdomsutbrott.

113 13 är ett nationellt informationsnummer. Numret är ett stöd för kommuner och andra ansvariga aktörer och förmedlar information till allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser i samhället. Allmänheten ska också via tjänsten kunna lämna information om allvarliga olyckor och kriser.

Läs mer här.

114 14

114 14 är det nationella telefonnumret för att kontakta närmaste polismyndighet i Sverige. Numret skall användas för situationer som inte är akuta, till exempel polisanmälan, lämna tips eller få upplysningar om passfrågor, tillståndsfrågor, adresser och öppettider. Numret används också för att komma i kontakt med växeln eller en anställd vid myndigheten. 114 14 kom till för att man bland annat enklare ska kunna kontakta polisen oavsett var man är utan att behöva belasta larmnumret 112 eller hålla reda på den lokala polismyndighetens telefonnummer.

Läs mer här

1177

Till 1177 Vårdguiden kan medborgarna ringa dygnet runt, året om, från valfri plats i Skåne eller resten av Sverige. Nära kopplad till telefontjänsten finns 1177.se för den som istället vill söka råd om vård via webben

Läs mer här.

112

112 - Lätt att slå. Vid direkt, överhängande fara för ditt eget eller andra människors liv och hälsa ringer du alltid nödnumret 112.

112 är ett särskilt nödnummer som du kan ringa från en fast eller en mobil telefon var du än befinner dig i Sverige. Ditt samtal kommer att besvaras av en SOS-operatör på en av SOS-centralerna som kommer att sända den hjälp som just du behöver.

När ditt samtal är besvarat, kommer SOS-operatören att ställa följande frågor:

  • Vad har hänt?
  • Var har det hänt?

Var så lugn som möjligt och försök att tydligt beskriva vad som har hänt, var det har hänt, vem som behöver hjälp och varför?

Brinner det? Är någon i fara? Är någon i behov av polisskydd? Vid en olycka behöver operatören veta om någon är skadad, och om så är fallet, hur många skadade är det och på vilket sätt är de skadade?

Beskriv så tydligt som möjligt platsen dit hjälp ska sändas och ge SOS-operatören ditt namn, adress och telefonnummer.

Hjälp skickas omedelbart när du svarat på de frågorna ovan, därefter kommer operatören att fortsätta med sin intervju. Du behöver aldig vara orolig för att hjälpen fördröjs av samtalet.

SOS-operatören kan behöva mer information under tiden, så stanna kvar i telefonern och där du är under tiden.

112 är det officiella nödnumret i Sverige för att få hjälp med alla hjälpresurser samt polisen. SOS-centralerna är öppna dygnet runt alla dagar och samordnar de akuta hjälpresuserna.

Du ska endast ringa 112 när du är i en nödsituation som kräver omedelbar hjälp. Ditt samtal kan annars försena nödvändig hjälp till människor inblandade i olyckor eller nödsituationer.

ICE – In Case of Emergency

Om du hittas akut sjuk eller skadad, kan ett telefonnummer med bokstavskombinationen ICE i din mobiltelefons adressbok få en avgörande betydelse.

ICE står för In Case of Emergency, vilket kan översättas med " i nödfall". Tanken är att du lägger in ICE som ett namn i mobilens telefonbok, med numret till någon nära anhörig som kan nås om du själv råkar ut för något och inte är kontaktbar. På så vi kan räddningspersonal snabbt nå närmast anhörig och få viktig infornmation om du lider av någon sjukdom, eller tar någon speciell medicin.

Använd utlandsprefixet, +46, så att det fungerar även om du är utomlands. 

Det är självklart viktigt att du informerar den som du lagt in som kontaktperson.