Våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism kallas rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning. Sådana rörelser kan också använda våld för att uppnå sina ideologiska mål.

I vår kommun vill vi arbeta transparent och strukturerat även med denna fråga. Därför antog kommunstyrelsen i september 2017 en handlingsplan som styr och hjälper våra verksamheter att arbeta med frågor kopplad till våldsbejakande extremism. Till detta kommer t.ex. regelbundna utbildningsinsatser m.m. Frågor? Kontakta Gunilla Persson, gunilla.persson@simrishamn.se.