Första hjälpen

Det är de första minuterna efter en olycka som är avgörande för om den skadade kommer att överleva och hur allvarliga följderna av olyckan blir. Läs också mer på Din säkerhet.

Några råd

  • Behåll lugnet.
  • Om ni är flera på platsen, se till att någon tar ledningen.
  • Fördela arbetsuppgifterna.
  • Ge första hjälpen.
  • Varna andra som kan utsättas för fara.

Kontrollera

  • Medvetande - andas personen själv?
  • Lägg i framstupa sidoläge - Stanna hos personen!
  • Andning - Om andningen upphört, starta hjärt-lungräddning).
  • Puls - Känn efter på sidan av halsen att pulsen slår.

Hjärtstartare

En hjärtstartare är enkelt uttryckt en maskin som känner av hjärtverksamheten hos en människa och som om det är nödvändigt kan leverera en strömstöt mot hjärtat och på så sätt återställa den normala rytmen och få hjärtat att slå igen.

Hjärtstartare (även kallad defibrillator eller Automatisk Extern Defibrillator, AED) som finns tillgängliga i samhället är enkla att använda och kräver inga egentliga förkunskaper. De är i stort sett självinstruerande och hjälper och vägleder användaren genom de olika moment som ska ske, en del ger även instruktioner i hur hjärt- och lungräddning ska utföras korrekt.

På Hjärtstartarregistret kan du se var hjärtstartarna i kommunen är placerade.

Varje år drabbas ungefär 10 000 människor i Sverige av plötsligt hjärtstopp utanför sjukhus. I nuläget överlever bara ca 500 av dem.

När någon drabbas av plötsligt hjärtstopp måste hon eller han få hjälp så fort som möjligt. Tiden är avgörande för om personen kan räddas till livet och användning av en hjärtstartare är tillsammans med hjärt-lungräddning den viktigaste åtgärden!

Det första du måste göra om du misstänker att någon i din närhet drabbats av ett plötsligt hjärtstopp är att snabbt kalla på hjälp. Ring först och främst 112 för att kalla på ambulans men du måste också försöka få hjälp av dina medmänniskor omkring dig och den drabbade.

Den hjälp man som medmänniska enkelt kan ge någon som drabbats av plötsligt hjärtstopp är hjärt- och lungräddning. Hjärt- och lungräddning innebär att du med rytmiska nedtryckningar av personens bröstkorg (bröstkompressioner) upprätthåller den cirkulation som är nödvändig för kroppen och att du med konstgjord andning syresätter blodet som cirkuleras.

När du larmat 112 och de förstått att det rör sig om ett hjärtstopp kommer du via telefonen att få instruktioner av larmoperatören i hur du utför hjärt- och lungräddning.

Korrekt utförd hjärt- och lungräddning är livsviktigt och av yttersta vikt för den drabbades överlevnad men sällan ensamt tillräckligt för att rädda någon till livet. Det stillastående hjärtat behöver återstartas och för detta behövs en hjärtstartare. Finns det en hjärtstartare i närheten ökar detta ytterligare chanserna för den drabbade att överleva.