Budget- och skuldrådgivning

Simrishamns kommun samarbetar med Tomelilla kommun gällande budget- och skuldrådgivning.
Kontakt tas per telefon och det finns möjlighet att göra personligt besök i Tomelilla.

Rödhake

Ekonomisk rådgivning

Budgetrådgivning är till för att hjälpa dig att hitta lösningar på dina ekonomiska problem. Rådgivningen syftar till att stärka dina förutsättningar att själva klara dina problem. Målet med rådgivningen är att lösa de ekonomiska problemen på sikt och inte bara för stunden.

Rådgivningens grund är en fullständig gonomgång av alla dina inkomster och utgifter, tillgångar och skulder.

Tillsammans diskuterar vi lösningar på dina skuldproblem. För att dessa lösningar ska fungera är det viktigt med en helhetsbild, att du kan sortera olika slag av problem, och förstå hur de olika problemen påverkar varandra.  

Vi kan räkna fram realistiska betalningsförslag, berätta om vad som händer när man inte längre kan betala sina skulder, vi kan hjälpa till med kontakter och med förhandlingar med fordringsägare och myndigheter.

Information från kronofogdemyndigheten om skuldsanering:

Vanlig skuldsanering

Den 1 november 2016 ändrades lagen om skuldsanering. Lagen innehåller flera viktiga nyheter och gäller dig som får skuldsanering efter 1 november 2016.

 • Det är enklare att ansöka – du behöver inte lämna lika detaljerade uppgifter om dina skulder som tidigare. Nu räcker det att du anger de olika skulder du känner till och ett uppskattat belopp för varje skuld.
 • Du börjar betala direkt vid vårt beslut om att inleda skuldsanering. Tanken är att din skuldsanering ska komma igång så fort som möjligt.
 • Du betalar till oss på Kronofogden och vi förmedlar betalningarna till dem som du är skyldig pengar.
 • Du behöver inte betala något i juni och december – de månaderna är betalningsfria.
 • Har du goda skäl kan du få betala under kortare tid än de vanliga fem åren.
 • Chansen att få skuldsanering mer än en gång är något större än tidigare.

Skuldsanering för företagare

Det har också kommit en helt ny lag om skuldsanering för företagare. Den vänder sig till dig som är eller har varit involverad i en näringsverksamhet. Den gäller också dig som är närstående till en företagare. En skuldsanering för företagare går till på ungefär samma sätt som en vanlig skuldsanering men det finns några viktiga skillnader.

 • I din ansökan behöver du lämna fler och mer detaljerade uppgifter. Du behöver till exempel specificera dina skulder mer noga.
 • Du har inga betalningsfria månader.
 • Du betalar alltid under tre år.
 • Du kan inte få en skuldsanering för företagare utan att betala någonting.
 • Du betalar normalt av dina skulder månadsvis men kan också välja att betala kvartalsvis.

Övergångsregler

Du som har fått ett inledandebeslut före den 1 november, men fått det slutliga beslutet efter den 1 november, börjar betala först vid det slutliga beslutet. Det innebär att du inte kan räkna av några månader. Däremot får du två betalningsfria månader och tillgång till betalningstjänsten.

Du som har en pågående skuldsanering kan få tillgång till betalningstjänsten om du ansöker om omprövning och beviljas en ändring. Däremot får du inte några betalningsfria månader. Att enbart söka för att få tillgång till betalningstjänsten är inte skäl nog för att vi ska bevilja en ändring.

Vad är skuldsanering?

Med skuldsanering menas att en svårt skuldsatt person under vissa förutsättningar kan befrias från skyldigheten att betala sina skulder helt eller delvis.

Du kan vara skuldsatt och ha betalningsproblem utan att för den skull vara svårt skuldsatt i skuldsaneringslagens mening. Du anses då kunna sanera din ekonomi på egen hand.

Vi kan räkna fram realistiska betalningsförslag, berätta om vad som händer när man inte längre kan betala sina skulder, och vi kan hjälpa till med kontakter med och förhandlingar med fordringsägare och myndigheter.

Du kan få skuldsanering om:

 • du är så svårt skuldsatt att du inte på något sätt kommer att kunna betala dina skulder på många år (s.k. kvalificerad insolvens).
 • det skäligt med hänsyn till dina personliga ock ekonomiska förhållande.
 • du är folkbokförd i Sverige

Du får inte ha pågående näringsförbud.

Du kan i princip bara få skuldsanering en gång.

Är du näringsidkare måste din verksamhet vara liten och det mesta av dina inkomster ska komma från annat håll.

Det står inte i skuldsaneringslagen hur stor skulden måste vara. Bedömningen görs från fall till fall.

En skuldsanering innebär att du under en period av 5 år lever på "existensminimum" - du betalar av dina skulder i den takt betalningsplanen har angett eller blir totalt befriad från betalningsansvar.