Rådgivning

Energi- och klimatrådgivning

Alla vinner på att använda energin effektivare. Inom såväl industrier, lokaler och bostäder finns stora möjligheter att utnyttja varje kilowattimma mer effektivt. Du når oss på telefon 0414-81 90 00 eller via e-post ekr@simrishamn.se. Du kan också hitta information via Energirådgivarna i Skåne.

Konsumentrådgiving

Vill du veta dina rättigheter och skyldigheter som konsument? Behöver du tester eller annan information före köp? Behöver du hjälp för att reklamera en vara eller tjänst? Läs mer här.

Budget- och skuldrådgivning

Med skuldsanering menas att en svårt skuldsatt person under vissa förutsättningar kan befrias från skyldigheten att betala sina skulder helt eller delvis. Läs mer här.