Information - lättläst

För dig som är intresserad av att veta mer om godmanskap, beskrivet på ett enklare sätt, finns här information i word-format som du kan skriva ut.

Informationen riktar sig till dig som är i behov av god man eller till dig som på ett enkelt sätt vill beskriva för någon annan vad ett godmanskap innebär. Även du som är god man kan använda materialet som en hjälp att beskriva godmanskap för din huvudman.

Information som riktar sig till vuxna hittar du här.

Information som riktar sig till ungdomar hittar du här.