Information - utförlig

För dig som är intresserad av att veta mer om överförmyndarverksamheten finns här mer utförlig information i pdf-format.

Informationen riktar sig bland annat till dig som är intresserad av att bli god man eller till dig som har en nära anhörig som är i behov av god man.