Blanketter

Nu kan du som är god man, förvaltare eller förmyndare använda "självräknande" blanketter på kommunens hemsida!

Här hittar du blanketter för tillgångsförteckning, årsräkning och sluträkning. Klicka på de understrukna länkarna. Blanketterna är i pdf-format. Här hämtar du programmet Adobe Reader som hanterar pdf-filer.

Blanketterna är "självräknande" och du fyller i dem direkt på datorn. Du kan spara dem på din egen dator om du vill arbeta utan att vara uppkopplad till internet. Du kan såklart även skriva ut en tom blankett och fylla i den för hand.

Om du inte har fått lön eller arvode från Simrishamns kommun tidigare så hittar du information och blankett här.

Tillgångsförteckning

Tillgångsförteckning använder du när ett ärende startar. Förteckningen ska ge en ögonblicksbild över de tillgångar som din huvudman hade just det datum som du blev förordnad. Om du är förmyndare (förälder) använder du blanketten när ditt barns tillgångar överstiger åtta basbelopp. Anvisningar till hur du fyller i förteckningsblanketten hittar du här.

Årsräkning

Årsräkning använder du när du ska redovisa det gågna årets ekonomiska transaktioner. Anvisningar till hur du fyller i årsräkningsblanketten hittar du här.

Sluträkning

Sluträkning använder du när ärendet är avslutat och du ska slutredovisa periodens ekonomiska transaktioner.

Redogörelse

Blanketten redogörelse använder du som är god man eller förvaltare när du ska beskriva vad ditt uppdrag har inneburit under året som gått. Din redogörelse ligger även till grund för överförmyndarens beslut om arvode och omkostnader för ditt uppdrag.

Omprövning av förvaltarskap

Blankett för omprövning av förvaltarskap använder du som är förvaltare. Blanketten ska skickas in tillsammans med årsredovisningen. Information om anledningen till överförmyndarens årliga omprövning och vad du som förvaltare behöver tänka på hittar du här.

God man för ensamkommande flyktingbarn.

När du ska redovisa omfattningen av ditt uppdrag är jag tacksam om du använder dig av denna uppdragsspecifikation.

Om du inte har fått lön eller arvode från Simrishamns kommun tidigare så hittar du information och blankett här.