Överförmyndare

Överförmyndaren är en myndighet som arbetar med många olika slags ärenden.

Segelskutan HoppetÖverförmyndaren är en av kommunfullmäktige tillsatt person som ska utöva tillsyn över förmyndarskap, förvaltarskap och godmanskap i kommunen. I överförmyndarens uppgifter ingår bland annat att följa den ekonomiska förvaltningen av huvudmannens tillgångar, granska ingivna förteckningar och redovisningshandlingar samt se till att tillgångarna är placerade på ett betryggande sätt och så att de ger skälig avkastning.

Överförmyndaren har även ansvar för förordnande av och tillsyn över gode män för ensamkommande flyktingbarn.

Överförmyndare: Roland Persson, Simrishamn
Telefon: 0414-81 93 53

Ersättnade Överförmyndare: Carina Persson, Gärsnäs

Kontakta gärna Överförmyndaren via e-post.