Kommunledningskontoret

Kommunledningskontoret finns i Stadshuset på Stortorget i Simrishamn och på Marint centrum, Varvsgatan, Simrishamn (utvecklingsenheten).

Administration och information

Diana Olsson är kommundirektör. Tjänsten som tf kanslichef innehas av Mats Carlsson.  Kommunens posthantering sköts av Daniel Persson. När det gäller protokollsärenden från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess arbetsutskott handläggs dessa av nämndssekreteraren Carina Persson. Annika Sandegren sköter diarieföring. Magnus Ekblad är kontaktperson för frågor om statistik. Kommunens jurist är Karin Lindgren. Chefsadministratör är Mari Hansen. Vill man titta i kommunens arkiv vänder man sig till vår arkivarie Oline Sörensen. 

Informationsansvarig är Jan-Erik Zandersson. 

Roland Persson är kommunens överförmyndare. Konsumentrådgivning handläggs av Magnus Ekblad. Skuldsaneringsfrågorna för kommunen handläggs av Tomelilla kommun.

Kontakt Simrishamn

Petter Kjellén är arbetsledare för Kontakten.

Personal/löner

Helena Strandberg är personalchef, Martin Sjögren chefsförhandlare och Jessica Björklund personalspecialist. På kommunens löneenhet arbetar Katarina Erlandsson, Moa Johnsson och Agneta Stark. Här kan man också få hjälp med bland annat arbetsgivarintyg. Policy-, arkivfrågor och liknande sköts av Walter Borggren. På personalenheten finns även Johan Kohnke och Anne Olofsson som arbetsmarknadsstrateger. Anne har ett mer specifikt ansvarsområde kopplat till integration och nyanlända. Till enheten hör också Gunilla Ljungberg, som ansvarar för våra personalsystem, samt vår lokala barnombudsman.

Näringsliv

Ett viktigt mål för kommunens näringslivsenhet är att ha goda kontakter med kommunens företagare. I dessa kontakter håller Lars Persson, men det finns även näringslivslotsar på de olika förvaltningarna. Upphandlings- och inköpsansvarig är Marcus Bäckström.

Ekonomi

Ekonomienheten är kommunens centrala organ för ekonomisk administration. Arbetsuppgifter är budget och budgetuppföljning, bokslut, bokföring och fakturabetalning, debiterings- och kravverksamhet, försäkringar. Enheten sköter också den ekonomiska administrationen för stiftelsen (donationsfonder) och för vissa bolag. Enheten har också ett övergripande ansvar för ekonomisk statistik till statliga myndigheter och för ekonomisk information till politiker och allmänhet. Här arbetar Madeleine Dexe Andersson, Katarina Spanowsky, Jenny Davidsson, Marcus Bäckström och Elise Andersson. Enhetschef är Elisabeth Wahlström. Peter Andersson är chefsekonom.

IT

Det övergripande ansvaret för planering och samordning av IT ligger på IT-enheten. Enheten har också ansvaret för att samordna utbyggnaden av bredband.

Enheten har det tekniska ansvaret för installation och underhåll av nätansluten utrustning, datakommunikation, telefoni och verksamhetssystem. De som jobbar med IT-frågor är Peter Nilsson (enhetschef), Ulf Wedberg, Niklas Blom, David Wrångelin, Filip Persson, Mikael Olsson, Krister Ekblad och Anders Nyman. 

Säkerhet

Säkerhetsansvariga är Thomas Andersson och Jörgen Nilsson, en gemensam funktion för Simrishamns, Sjöbo och Ystads kommuner.

Utvecklingsenheten

Utvecklingsenheten ansvarar för frågor kring utveckling, besöksnäring, näringsliv, samhällsplanering, Marint centrum samt information/kommunikation.

Enheten finns inte i stadshuset utan på Marint centrum (Varvsgatan 4, Simrishamn). Den leds av utvecklingschef Sofie Bredahl, näringslivsfrågorna svarar Lars Persson för och för frågor kring information/kommunikation vänder man sig till Jan-Erik Zandersson. Carina Knutsson svarar för frågor kring utveckling av kollektivtrafik/infrastruktur/samhällsplanering och är kommunens kontakt gentemot bl.a. Skånetrafiken och Trafikverket. 

På Marint centrum återfinns också Madeleine Lundin, Ann-Marie Camper och Vesa Tschernij som arbetar med marina utvecklingsfrågor och projekt.

På enheten finns även turistbyrån där Elise Nilsson, Maria Råberg och Lena Svensson jobbar.

 

Medarbetare på kommunledningskontoret
Titel/funktionNamnTelefon
Administrativ service/information    
Kommundirektör diana.olsson (at) simrishamn.se
0414-81 91 02(dir/mob)
Arkiv oline.sorensen (at) simrishamn.se 0414-81 90 00
Kanslichef
mats.carlsson(at) simrishamn.se 0414-81 92 06
Informationsansvarig, presskontakter jan-erik.zandersson (at) simrishamn.se 0709-81 91 06
Kommunjurist
karin.lindgren (at) simrishamn.se 0414-81 91 03
Nämndsekreterare, systemansvarig ärendehantering
carina.persson (at) simrishamn.se 0414-81 91 14
   Konsumentrådgivning konsument (at) simrishamn.se tfn.tid: ti-to 8-16.30 (lunch 13-14)
0414/0709-81 91 15
Kopiering, administration daniel.persson (at) simrishamn.se 0414-81 91 12
     
Skuldsanering Tomelilla kommun
anna-karin.larsson (at) tomelilla.se
tfn.tid: 8-9.45
0417-180 00
0417-181 54 
Säkerhetsansvarig thomas.andersson (at) ystad.se 0709-47 70 07
     
Överförmyndare overformyndare (at) simrishamn.se 0414/0709-81 91 19
Personal/löner
Personalchef
helena.strandberg (at) simrishamn.se
0414-81 91 18
Personalspecialist jessica.bjorklund (at) simrishamn.se 0414-81 91 69
Chefsförhandlare
martin.sjogren (at) simrishamn.se
0414-81 91 48


0414-81 91 69
Personalassistent walter.borggren (at) simrishamn.se 0414-81 91 56
Löner moa.johnsson (at) simrishamn.se
0414-81 91 31
Löner katarina.erlandsson (at) simrishamn.se 0414-81 91 33
Löner agneta.stark (at) simrishamn.se 0414-81 91 67
Personalsystem
gunilla.ljungberg (at) simrishamn.se
0414-81 91 05
Näringsliv
Näringslivsutvecklare lars.persson (at) simrishamn.se 0414-81 91 22
Ekonomi
Chefsekonom peter.andersson (at) simrishamn.se 0414/0709-81 91 25
Enhetschef ekonomi elisabeth.wahlstrom (at) simrishamn.se 0414- 81 91 28 
Redovisningsansvarig madeleine.dexeandersson (at) simrishamn.se 0414/0709-81 91 09
Upphandlings-/inköpsansvarig marcus.backstrom (at) simrishamn.se 0414-81 91 34
Ekonomiadministratör katarina.spanowsky (at) simrishamn.se 0414-81 91 27
Ekonom elise.andersson (at) simrishamn.se 0414-81 91 09
Ekonomiadministratör jenny.davidsson (at) simrishamn.se 0414-81 91 61
IT
IT-chef peter.nilsson (at) simrishamn.se  
IT-samordnare ulf.wedberg (at) simrishamn.se  
Nätverksansvarig niklas.blom (at) simrishamn.se  
IT-tekniker david.wrangelin (at) simrishamn.se  
IT-tekniker mikael.olsson (at) simrishamn.se  
IT-tekniker filip.persson (at) simrishamn.se  

Postadress: Kommunledningskontoret, 272 80 Simrishamn
Telefon: 0414-81 90 00
Fax: 0414-81 97 00
Öppettider: Måndag-torsdag 8.00-16.30, fredag 8.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00
Dag före helgdag stänger växel och reception kl. 12.00
Besöksadress: Stadshuset, Stortorget 6 
E-post: simrishamns.kommun@simrishamn.se