Förvaltningskontor

Simrishamns kommun har följande förvaltningar kopplade till de olika nämnderna:

FörvaltningOrganisationsskiss

Barn- och utbildningsförvaltningen

 Organisation BUF

Kultur- och fritidsförvaltningen

 

Kommunledningskontoret

 

 

 

Socialförvaltningen

Organisation SOC