Miljöpris

SommargyllingDags att nominera pristagare till miljöpriset i Simrishamns kommun, senast 4/12.

Miljöpriset kan tilldelas enskild person mantalsskriven i Simrishamns kommun alternativt organisation, företag eller förening med säte i kommunen.

Miljöpris 2018

Känner du någon som gjort en stor insats för miljön? Vi delar årligen ut ett miljöpris för en särskilt förtjänstfull insats inom miljöområdet. Insatsen ska leda till en bättre miljö eller förebygga, begränsa eller undanröja miljö- och/eller hälsofarlig verksamhet genom exempelvis information, undervisning, produktutveckling eller aktivt miljö- och naturvårdsarbete. Priset utdelas inte för insatser inom arbetsmiljöområdet.

Miljöpriset ska i år delas ut för tionde året och vi ber medborgarna om hjälp med nominerandet. Miljöpriset kan tilldelas enskild person mantalsskriven i Simrishamns kommun alternativt en organisation, ett företag eller en förening med säte i kommunen.

Tidigare pristagare har varit: Skogsstyrelsens arbetslag; Föreningen Trädgården som livsrum; Projektet ”Skörda regnvatten – till nytta och nöje i trädgården”; Skånefrö; Fredrika Gullfot, Simris alg; Ola Jönsson, Österlenvind; Sven-Olof Bernhoff, Skånefrö; Baskemölla barnstuga; Österlens golfklubb.

Prissumman är 10 000 kronor och senast 4 december vill vi ha din nominering, inklusive motivering. Byggnadsnämnden utser pristagare. Priset delas ut på kommunfullmäktiges sammanträde i december.

Skicka din nominering till Simrishamns kommun, 272 80 Simrishamn. Märk kuvertet med ”Miljöpris 2018”. Du kan också skicka din nominering eller eventuella frågor till kommunens miljöstrateg: mattias.muller@simrishamn.se.