Information om sniglar

Under sommarhalvåret kommer det ofta in rapporter om massförekomst av den spanska skogssnigeln, även kallad mördarsnigel.

Mördarsnigeln betraktas inte som en olägenhet för miljön eller hälsan och kommunen har för närvarande inte ansvar för bekämpningsinsatser.

En del experter tror att den spanska skogssnigeln kommer att fortsätta sprida sig och öka i antal. Problemen med massförekomster kan bli vanligare. I samband med ensilageproduktion kan sniglarna innebära hygieniska olägenheter för djurhållande lantbrukare.

Det finns idag ingen regional eller nationell strategi för bekämpning av den spanska skogssnigeln. För att uppmärksamma problemet kan det vara lämpligt att kontakta någon central myndighet eller intresseorganisation, exempelvis:

Mer information om sniglar hittar du på Naturhistoriska riksmuseets och Göteborgs naturhistoriska museums hemsidor.