Badvattenkvalitet och provtagning

Vattenkvaliteten vid Simrishamns kommuns offentliga badplatser är generellt sett mycket god. Provtagning av badvattnet sker 4 gånger per säsong (21/6-20/8) och resultaten redovisas på Hav- och Vattenmyndighetens hemsida Badplatsen.

Här kan du också läsa allmänna råd om badvatten.