Våra badstränder

I vår kommun finns några av Sveriges finaste badstränder.

Vår kust är cirka sex mil lång och sträcker sig från Julebodaåns mynning till Mälarhusens strandbad. I söder och norr finns vidsträckta sandstränder och däremellan finns en mängd olika naturtyper, allt från strandängar och alkärr till klippor och sandstenshällar. Landskapet är bedårande vackert och bryts på ett harmoniskt sätt av några genuina fiskesamhällen och kulturhamnar. Större kommunala badplatser finns mellan Haväng och Kivik, vid Knäbäckshusen och Tobisvik och mellan Kyl och Mälarhusen. För den som föredrar sötvattenbad, finns en officiell badplats vid Gyllebosjön. Utanför officiella badplatser, erbjuder kusten både sandstränder och badvänliga hällar på många platser.

Hundar och hästar får inte vara på kommunens officiella badplatser mellan 1 juni och 31 augusti. Hundbad finns vid Vårhallen norr om simrishamn (se kartan). På stränder utanför de officiella badplatserna gäller allmänna regler för hundhållning och ridning. Läs mer om kommunens lokala ordningsföreskrifter på http://www.simrishamn.se/sv/om-kommunen/policies-styrdokument/lokala_foreskrifter/lokala_ordningsforeskrifter/#allmanna. OBS! Området söder om Mälarhusen, från Per Ivars Vägs södra ände söderut till kommunens södra gräns, som i de lokala ordningsföreskrifterna pekas ut som hundbad, är också naturreservat. I reservatet är det förbjudet "att medföra ej kopplad hund eller annat lösgående husdjur".

Strandbroschyr

Tillsammans med Ystads kommun har vi tagit fram en broschyr om våra stränder. Den tar upp säkerhetsaspekter (strömmar, parkera rätt etc.) men berättar också om hur man kan ta sig till stranden med kollektivtrafik eller cykel, hur stränderna ser ut osv. Du kan ladda ner den här.

Övriga kontakter

  • Information, allmänna frågor: Kontakt Simrishamn: 0414-81 90 00
  • Turistinformation: Simrishamns turistbyrå, 0414-81 98 00