Avfall och återvinning

Österlens Kommunala Renhållnings AB, Ökrab, är Simrishamns och Tomelilla kommuners gemensamma bolag som har som uppgift att samordna avfallshanteringen i de båda kommunerna. Bolaget bildades 1973 och har sitt kontor på Måsalycke Avfallsanläggning, 2 km söder om S:t Olof. Ansvarar för samordning, debitering och administration av hushållens avfalls- och återvinningsfrågor inom Simrishamns och Tomelilla kommuner. Läs mer här.

Simrishamns och Tomelilla kommuner ingår numera, tillsammans med 12 andra skånska kommuner, i Sydskånes avfallsaktiebolag, Sysav. Måsalycke avfallsanläggning samt återvinningscentralerna i Måsalycke, Simrishamn och Tomelilla drivs också sedan 2004 av Sysav. Information om Sysav och alla anläggningarna finns på Sysavs hemsida.