Natur & miljö

Lövgroda, BrantevikPå denna sida hittar du information om natur, badstränder, miljö- och hälsovård.

 

 

Aktuellt 

 

Miljöpris 2016

Dags att nominera kandidater till miljöpriset i Simrishamns kommun.

Nu är det snart dags att utse en miljöpristagare och kommunen ber medborgarna om hjälp med nominerandet. Prissumman är 10 000 kr och senast 1 december vill kommunen få in nomineringarna.

Fakta om miljöpriset:

Miljöpriset utdelas för särskilt förtjänstfull insats inom miljöområdet. Insatsen ska leda till en bättre miljö eller förebygga, begränsa eller undanröja miljö- och/eller hälsofarlig verksamhet genom t.ex. information, undervisning, produktutveckling, aktivt miljö- och naturvårdsarbete. Priset utdelas inte för insatser inom arbetsmiljöområdet.

Miljöpriset kan tilldelas enskild person mantalsskriven i Simrishamns kommun alternativt organisation, företag eller förening med säte i kommunen. Förslag till miljöpristagare kan lämnas av kommunmedborgare, företag eller organisation. Myndighetsnämnden utser pristagare. Miljöpriset är på 10 000 kronor och delas ut vid kommunfullmäktiges sammanträde i januari.

Senast 1 december vill kommunen ha nomineringar med motivering under adress Simrishamns kommun, 272 80 Simrishamn eller till samhallsbyggnad@simrishamn.se. Märk kuvert eller e-brev med ”Miljöpris 2016”.

Sommargylling (akvarell av Hans Larsson)