Upphandling av skolskjuts klar

Redan nu är upphandlingen klar av de avtal för skolskjuts som gäller i Simrishamns kommun från och med höstterminen 2018.

Simrishamns kommuns upphandling av skolskjuts att gälla från och med höstterminen 2018 gav ett företag förnyat förtroende och välkomnade ett nytt.

Kiviks buss kommer även i fortsättningen att bussa elever i förskoleklass och årskurserna 1–6 i grundskolan. Nytt är att Bergkvarabuss kommer att skjutsa eleverna i grund- och gymnasiesärskolan. Eleverna i årskurs 7–9 samt gymnasiet fortsätter att åka med Skånetrafiken.

Fyra anbud

Fyra företag lämnade anbud i den nu avslutade upphandlingen.

- Alla fyra företagen uppfyllde de uppställda kvalitetskraven, så prissättningen blev helt avgörande, säger Ewa Kristensson, barn- och utbildningschef i Simrishamns kommun.

Kvalitetskraven handlade bl.a. om goda referenser och krav på chaufförernas arbetsvillkor, men också att en extra bromskontroll utförs utöver ordinarie årlig besiktning.

- De båda företagen vi nu har för avsikt att skriva avtal med har också visat sig positiva till att samverka med skolan kring prao och arbetsplatsförlagt lärande, säger Ewa Kristensson.

I god tid

Simrishamns kommun har valt att genomföra upphandlingen av skolskjuts i god tid innan höstterminens start.

- Vi vill ge dem som ska köra våra skolskjutsar de bästa förutsättningarna att göra det, säger Gunilla Persson, skolskjutsansvarig på barn- och utbildningsförvaltningen. Det är viktigt att eleverna och vårdnadshavarna får information i god tid, samtidigt som chaufförerna ska lära känna sina rutter.

Inte minst viktigt är en bra start för särskolan:

- Vi kommer att lägga stor omsorg om att våra särskoleelever ska känna sig trygga med de chaufförer de kommer att träffa varje dag, där är det extra viktigt att bytet av entreprenör går smidigt, säger Gunilla Persson.

Sänkta kostnader

De nya skolskjutsavtalen sträcker sig över fem år med start i april 2018 och med ett plus ett års option på eventuell förlängning.

Totalt innebär den två nya avtalen en kostnadsminskning för Simrishamns kommun på runt 10 % jämfört med dagens avtal.

- Förvaltningen har gjort en klok upphandling, i god tid och med ett bra resultat, såväl kvalitetsmässigt som ekonomiskt, säger Christer Grankvist (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

 

Frågor från media besvaras av Gunilla Persson, skolskjutsansvarig i Simrishamns kommun, 0414-81 95 05, eller av Christer Grankvist, ordförande i barn- och utbildningsnämnden, 0768-55 59 60.