Skolverket stöttar lärcentrum i sydöstra Skåne

Under försommaren gav Skolverket möjlighet att ansöka om statsbidrag för att utveckla lärcentrum – sydöstra Skåne får mer än 2,5 miljoner kronor i stöd.

Kommunerna i sydöstra Skåne – Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad – ansökte gemensamt om stöd för vuxenutbildning och i dagarna kom beskedet att ansökan beviljats i sin helhet.

Det innebär att sydöstra Skåne får mer än 2,5 miljoner kronor i stöd till att utveckla lärcentrum som gynnar vuxenstuderandes lärande och möjligheter att gränslöst träffa andra studeranden.

- Bidraget avser såväl kartläggning av samverkan som skapande av nya lärcentrum i vårt område, säger Marie Liljenberg, verksamhetschef på nyligen invigda Campus Österlen i Simrishamn.

Kommunerna i sydöstra Skåne har sett ett gemensamt, långsiktigt behov att skapa kommunövergripande samverkan kring lärcentrum. Genom Skolverkets stöd kan en kartläggning genomföras, som ska visa på befintliga funktioner i nuläget, behov och vad och hur man kan samverka, inte minst kring gemensamma resurser.

Att erbjuda studieplatser med service och resurser är viktigt för olika grupper av vuxna som studerar inom olika utbildningsformer på olika utbildningsnivåer:

- Vi avser att förbättra förutsättningarna och möjligheterna att utveckla en djupare samverkan i sydöstra Skåne, säger Marie Liljenberg. Tanken är att antalet platser att studera på ökas genom att nya lokaler utrustas och tillgängliggörs som lärcentrum, vilket skapar ökade möjligheter till stöd i lärandet för studerande.

Målet är att öka möjligheten för stöd och ha levande, trygga, tillgängliga mötesplatser för kommunernas vuxenstuderande.

- När vi gemensamt kartlägger de resurser som finns idag, kan vi få fram förslag på hur en gemensam struktur av lärcentrum i de fem kommunerna kan se ut och plan för uppbyggnad av ny struktur, säger Marie Liljenberg.

 

Fakta:

Totalt bidragsbelopp: 2 544 200 kr som fördelar sig:

Insats gemensamt: Kartläggning av samverkan – 157.400 kr

Insats Simrishamn – 2.162.300 kr

Insats Ystad – 149.500 kr

Insats Skurup – 75.000 kr

 

Läs mer: skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-larcentrum-2018

 

 

2018-08-30

 

 

Frågor från media besvaras av:

- Simrishamn: Marie Liljenberg, verksamhetschef, Campus Österlen, 0414-81 95 51

- Sjöbo: Kristina Petersson, utbildningschef, 0416-270 50

- Skurup: Malin Celander, biträdande rektor, 0411-53 82 00

- Ystad: Alena Langhals, rektor, Forum Ystad, 0411-57 70 00