Simrishamns medarbetare har lägst sjukfrånvaro i landet

SKL, Sveriges kommuner och landsting, presenterade i veckan en sammanställning som visar att sjukfrånvaron i kommuner, landsting och regioner minskar för första gången sedan 2011. Sammanställningen bygger på den obligatoriska sjukfrånvaroredovisning som enligt lag ingår i kommunernas och landstingens årsredovisningar.

För Simrishamns kommuns del är det glädjande läsning. Flera års medvetet arbete för att minska sjukfrånvaron har gett resultat: frånvarotiden på grund av sjukdom är bara 4,1 % (total sjukfrånvarotid/sammanlagd ordinarie arbetstid) och med det är Simrishamn den kommun i landet med lägst sjukfrånvaro hos sina medarbetare. 2016 låg Simrishamn på femte plats i riket, på andra plats i Skåne, med 4,8 %.

- Det är självfallet oerhört glädjande siffror för vår kommun, säger Helena Strandberg, personalchef i Simrishamns kommun. Att långtidssjukfrånvaron är låg och har minskat ytterligare 2017 är dessutom extra roligt.

Få och allt färre långtidssjuka

Sjukfrånvaro som varar minst 60 dagar är ofta svår att komma åt. Knappt tre av tio av de som är frånvarande från jobbet på grund av sjukdom är sjuka under en längre tid i Simrishamns kommun.

- Att öka frisknärvaron är ingen ”quick fix”, det är hårt, långsiktigt och konsekvent arbete som ligger bakom de låga siffrorna, säger Helena Strandberg. God samverkan med bland annat fack, företagshälsovård och Försäkringskassan är A och O, liksom god dialog med våra verksamheter.

Chefssatsning bär frukt

Simrishamns kommun har väl utvecklade rutiner för rehabarbete och satsar mycket på utbildning av sina chefer, inte minst inom arbetsmiljöområdet.

- All forskning visar att ledarskapet är bland det viktigaste för välmåendet och trivseln på arbetsplatsen, framhåller Helena Strandberg. Vi jobbar bland annat med ett löpande ledarskapsprogram som individualiseras efter behov.

Ett hållbart arbetsliv i fokus

Friskvårdsersättningen till medarbetarna tredubblades förra året och antalet som nyttjade friskvårdsbidraget ökade då med 20 %. 

- Politiskt har vi medvetet jobbat för att få friskare medarbetare i vår kommun, säger Karl-Erik Olsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Simrishamns kommun. Höjningen av friskvårdsersättningen i fjol, tredubblingen av stödet till medarbetarna, var ännu ett steg och det glädjer mig lite extra att fler utnyttjar friskvårdsersättningen nu än tidigare.

- Men det är också viktigt att vi hela tiden jobbar tillsammans med de fackliga organisationerna för att ge våra medarbetare en så bra arbetsmiljö som är möjligt, poängterar Karl-Erik Olsson.

En fråga om kultur

Det fortsatta arbetet kommer även det att handla om ett hållbart arbetsliv, baserat på var medarbetarna är i livet.

- Min gissning är också att kulturen spelar in. Vi har oerhört lojala medarbetare, vilket inte minst var tydligt när vi hade snöstorm på Österlen häromveckan och man stannade kvar till exempel på våra äldreboenden för att ta hand om brukarna. Men: för att bibehålla dessa låga siffror, behöver arbetet med ett hållbart arbetsliv fortsätta utvecklas i vår kommun och dess verksamheter, avslutar Helena Strandberg.

 

Frågor från media besvaras av Helena Strandberg, personalchef på Simrishamns kommun, 0414-81 91 18.