Simrishamn blir ännu grönare

2,5 miljoner kronor i stöd från Boverket gör den gröna staden Simrishamn grönare.

Simrishamns kommun har fått 2,5 miljoner kronor i stöd från Boverket för att göra Jonebergsparken i centrala Simrishamn till trygg en mötesplats och ett attraktivt, miljöanpassat allaktivitetsområde.

- Vi är fantastiskt glada över att vår ansökan vann Boverkets gillande och att vi nu får resurser att göra Jonebergsparken till en unik mötesplats i vår tätort, säger Karl-Erik Olsson, kommunstyrelsens ordförande i Simrishamn (S). Miljö- och trygghetstänk har varit viktigt i planeringen, såväl som aktivitet och rekreation på ett ställe, för alla.

Simrishamns kommun är en plats man söker sig till inte minst för dess  natur och miljö, något som varit tydligt i de attitydmätningar som gjorts. Fokus på att bibehålla och utveckla det som skapar attraktivitet ligger bakom arbetet med planerna på den nya Jonebergsparken.

- Trygghetsvandringar, förslag från allmänheten på olika former av aktiviteter och en omsorg om natur och miljö har legat bakom planeringen, säger Anna Bartels på kommunens gata-/ parkenhet, som är landskapsarkitekt och jobbar med projektet.

Området får en rejäl ansiktslyftning. Sly och nässlor försvinner från området vid dammen och en liten sandstrand är en nyhet som lockar både barn och fåglar. Träden gallras och stor hänsyn tas till fågellivet. Belysningen förbättras för att skapa större trygghet, ny gång- och cykelväg anläggs med ”miniallé” av blommande träd. Även på andra ställen nyplanteras buskar och träd föra att rama in och ge lä.

Ett utegym är en annan av nyheterna, liksom ny lekplats, grillplats och boulebana.

- Ambitionen är att göra Jonebergsparken till en park man mer än gärna stannar en bra stund i, en lugn men aktiv plats mitt i bebyggelsen, nära skola och idrottshall, avslutar Anna Bartels.

Frågor från media besvaras av Anna Bartels, projektledare på Simrishamns kommun, 0414-81 92 81.

2018-08-20