Positivt bokslut för Simrishamns kommun

Ett plus på nästan 41 miljoner kronor 2017 – balans i kommunens ekonomi

Simrishamns kommuns bokslut för 2017 visar ett rejält positivt ekonomiskt resultat. Justerat för engångshändelser som reavinster på fastighetsförsäljningar och pensionsmedelsplaceringar uppgår det till nästan 41 mnkr.

Kommunens finansiella mål om att ha ett positivt balanskravsresultat har därmed uppnåtts under året.

Händelserikt år

2017 var ett år då Simrishamns kommun både fortsatt var prisbelönt men också ett år då planerade satsningar fick sin form. 

Tullhusstranden, den första delen av Sjöfartsstråket i Simrishamn, vann Region Skånes och Sveriges Arkitekter Skånes arkitekturpris som premierar en god byggd miljö i Skåne. Sedan tidigare har Tullhusstranden tilldelats Sveriges Arkitekters Sienapris, landets mest prestigefulla utmärkelse inom landskapsarkitektur.

Kommunens kulturpedagogiska enhet fick Region Skånes kulturpalett 2017 för sitt arbete med, för och av barn och unga. Det av kommunens ledda projektet Marelitt Baltic, som behandlar problematiken med så kallade ”spökgarn”, fiskeredskap som övergetts till havs, vann det internationella Baltic Sea Clean Maritime Award som delades ut i Berlin i somras.

I april invigdes Kontakt Simrishamn som är medborgarnas ingång till kommunen där man får svar på sina frågor direkt eller blir hänvisad till en handläggare som kan hantera ärendet. Reaktionerna har bara varit positiva på satsningen och studiebesöken har redan varit många från andra kommuner.

Vid årsskiftet hade nästan 90 % möjlighet till en fiberuppkoppling och kommunens hemsida, simrishamn.se, låg på en delad sjätteplats i landet som den hemsida som har den information besökaren efterfrågar.

Kommunen har både antagit riktlinjer för kommunens näringslivsarbete och anställt en centrumutvecklare med målsättningen att Simrishamns stad ska bli ”Årets stadskärna 2019”.

Översiktsplanen vann laga kraft den 15 mars, en plan som fått mycket lovord, inte minst från Länsstyrelsen. Det första spadtaget för 64 nya lägenheter på Skansenområdet togs i slutet av augusti och de kommer att stå inflyttningsklara nästa höst.

Beslut om Campus Österlen togs under hösten för utbildningar och fortbildningar på högskole- och yrkeshögskolenivå i Simrishamns kommun.

- Det är positivt att vi under denna mandatperiod har visat på stora överskott, det visar att Simrishamns kommun står ekonomiskt bra rustad för framtiden, säger Karl-Erik Olsson, kommunalråd (S). Man visar från våra medarbetare och förtroendevalda i förvaltningar och i nämnder ett stort ekonomiskt ansvar.

Framtiden runt hörnet

- Vi har många framtidsfrågor som vi jobbar lite extra med, fortsätter Karl-Erik Olsson. Här finns satsningar på infrastrukturen, VA i både den norra och södra kommundelen, utbyggnad av skolans verksamhet, bostadbyggandet, arbetsmarknadsfrågor, integrationen av våra nyanlända, konsthall/allaktivitetshus, miljön både till land och havs, fisket, m.m.

 

Frågor från media besvaras av Karl-Erik Olsson, kommunalråd (S), 0414-81 91 11. 

2018-02-13