Länsstyrelsen stöttar Simrishamns kommuns miljöprojekt för borttagning av båtbottenfärg

En knapp miljon till lokalt vattenvårdsprojekt.

Simrishamns kommun har sökt stöd för att installera en båtbottentvätt i Simrishamns småbåtshamn. Syftet är att miljöpåverkan från fritidsbåtar ska minska genom att båtägarna väljer att avstå från att måla sina båtbottnar med biocidfärger. Länsstyrelsen Skåne har beviljat stöd med 930 000 kronor.

- Projektet ska påbörjas nu under mars månad och vara genomfört i oktober när det är dags att ta upp fritidsbåtarna efter sommarsäsongen, säger Fredrik von Segebaden, hamnchef på Simrishamns kommun. Vi räknar med att runt 50 båtägare och cirka 500 gästande båtar kommer att använda båtbottentvätten det första året och att användningen sedan kommer att öka.

Bidrar till att nå miljömål

Från kommunens sida framhåller man att projektet kommer att bidra till att miljömålet ”Giftfri miljö” nås. Länsstyrelsen Skåne håller med kommunen om att det är känt att biocidfärgerna för målning av båtbottnar är giftiga och skadar vattenmiljön. Därför är det önskvärt att på sikt komma ifrån användningen av dessa färger.

Samtidigt är det inget alternativ att inte göra någonting alls mot påväxten på båtskrovet, eftersom bränsleförbrukningen då ökar avsevärt, vilket också har en negativ påverkan på miljön. Båtbottentvättar har visat sig fungera bra som alternativ till målning med biocidfärger, både i Östersjöns bräcka och Västkustens salta vatten.

Intressant projekt

Länsstyrelsen har bedömt kommunens projekt som mycket intressant, eftersom det fortfarande saknas en båtbottentvätt i den delen av Hanöbukten. Man konstaterar att strategiskt sett är Simrishamn en bra plats för lokaliseringen av en båtbottentvätt. Länsstyrelsen bedömer att inköpet av båtbottentvätten kan leda till att många båtägare upphör med att måla sina båtbottnar med biocidfärger.

 

Frågor från media besvaras av Fredrik von Segebaden, hamnchef, Simrishamns kommun, 0414-81 92 03.

2018-03-02