En buss kommer lastad – med mer än bara böcker

Simrishamns kommun sprillans nya bokbuss gör entré – med ett ton böcker och filmer.

Simrishamns biblioteks första mobila bibliotek, bokbussen med stort B, är nu levererad från den nordirländske tillverkaren Nu-Track. Bokbussen kommer lastad med ett ton romaner, deckare, faktaböcker, bilderböcker, pekböcker, ljudböcker, tidskrifter, talböcker och storstilsböcker. Och film!

- Men framför allt kommer den lastad med bibliotekets medarbetare som kommer att hjälpa besökarna att reservera böcker och beställa hem det man är intresserad av, vill ha tips om eller har behov av, säger Kate Visonj, bibliotekarie på Simrishamns kommun och den som ansvarar för bokbussprojektet.

Utbudet är långt större än det som finns i bussen

För den som inte nöjer sig med ett ton medier av olika slag, finns via bokbussen tillgång till allt som finns i den gemensamma bibliotekskatalog som finns för kommunerna i sydöstra Skåne (Simrishamn, Sjöbo, Skurup, Tomelilla och Ystad).

- Finns inte det man söker på bussen, tar vi med oss det från något av biblioteken i vårt område, säger Kate Visonj. Skulle vi fortfarande inte hitta det man letar efter, kan vi alltid göra fjärrlån från alla Sveriges universitets- och högskolebibliotek, precis som på huvudbiblioteket.

Många hållplatser och många aktiviteter

Bokbussen besöker mer än 20 byar samt förskolor och äldreboenden och är inte bara en förmedlare av media, utan även en resurs för kunskapsinhämtning av den digitala tekniken, för inspirerande sagostunder för de små och högläsning och bokprat för de stora.

- Arrangemang som är bekanta från huvudbiblioteket i Simrishamn, från sagostunder för de små till teknik-drop-in för de äldre, kommer också att återfinnas i bokbussen, avslöjar Kate Visonj. Från och med i höst kommer ett speciellt program för dessa evenemang att publiceras.

Turlistan

Bokbussens turlista varar över sommaren, till och med den siste augusti.

- Vi har medvetet gjort en första, litet kortare tidsperiod för turlistan, för att försäkra oss om att den fungerar i praktiken och att vi når ut på bästa sätt i byarna.

26 maj går invigningsturen

Lördagen den 26 maj går invigningsturen till de byar som tidigare hade en biblioteksfilial.

- Vi tyckte det var en självklar idé, att ha många invigningar och ha dem där vi är mest efterlängtade, säger Kate Visonj. Det blir musik och högtidstal på varje ställe och det ges tillfälle att gå ombord och bekanta sig med den nya bokbussen.

Bussen är grön

Bokbussens utseende baseras mycket på vad elever i kommunens grundskolor ville pryda den med. Nästan 150 ritningar kom in totalt i höstas när frågan låg ute – men även en del vuxna ville vara med och påverka hur den skulle se ut. Den röda tråd som fanns bland de många förslagen bestod av djur och natur, böcker, äpplen och regnbågar. Förslagen lämnades över till en grafisk formgivare, Julia Persson i Malmö, som arbetade utifrån dem tillsammans med några önskemål från biblioteket.

- Vi ville att illustrationens färgschema skulle matcha det befintliga bibliotekets i Simrishamn, som ju utmärks av sitt röda tegel och sin gröna väggmålning, berättar Kate Visonj. Illustrationen fick gärna också ha inslag av skånsk allmoge för att ge en känsla av tidlös, lokal förankring.

Resultatet blev en explosion av grönska, med stolta djur som marscherar framåt mot nya mål under en regnbåge och en klok ugglas översikt. En allmogebård löper längs med hela fordonet och den kloka ugglan omger sig med böcker och äpplen.

- Förhoppningsvis kan en och annan som bidragit med förslag känna igen just sitt motiv på det nya biblioteket som ska rulla ut kunskap och kultur inom en snar framtid, avslutar Kate Visonj.

Frågor från media besvaras av Kate Visonj, bibliotekarie, Simrishamns kommun, 0414-81 93 11, eller av Seth Selleck, t.f. bibliotekschef, 0414-81 98 64.

2018-05-08

Bokbussen är byggd på Nordirland av Nu-Track, deras första leverans i Skandinavien. På vår upphandlares blogg, simrishamn.se/bloggar/upphandlingsbloggen1, återfinns mer information om hur den innovativa upphandlingen gick till – en upphandling som fått många bibliotek runt om i landet att kontakta vår kommun för att få mer information om hur vi gjorde.

Bilagor: