Dubbelt så många stopp för bokbussen i byarna

Från och med september kommer bokbussen i Simrishamn att besöka de mindre byarna varannan vecka och de större varje. Det är en fördubbling till skillnad mot idag när de mindre får besök var fjärde vecka och de större varannan.

Den befintliga turlistan som körs fram till och med 31 augusti har omarbetats efter sommarens första månader med bokbussen i drift. Enligt bokbussverksamhetens samordnare Kate Visonj har ambitionen hela tiden varit att få en turlista som bygger på jämna och ojämna veckor:

- Det tar tid att etablera en ny verksamhet. Även om det skrivits om bokbussen i pressen, och vi gått ut med information i våra egna kanaler finns det besökare som blir glatt överraskade över att det står en bokbuss i deras by. Så ökar man vår besöksfrekvens kan vi nå ännu fler som kan få glädje av bokbussen, säger Kate Visonj, som förklarar att sommarens glesare stopp även berodde på att verksamheten var ny och att man ville ha marginaler att hantera eventuella barnsjukdomar.

Dessutom har både statistiken och de reella stoppen visat på behovet av fler stopp, då det i vissa byar har varit svårt för personalen att hinna med att ge alla service.

- För att inte tala om hur mycket lättare det blir för besökarna att hålla reda när bokbussen kommer till dem, säger Kate Visonj, som vidare berättar att det utbröt en spontan applåd i bussen när nyheten nådde besökarna i Sankt Olof.

En annan nyhet är att man i höst kommer att erbjudas hjälp med IT-frågor på bokbussen. Det betyder att man kan ställa frågor om till exempel sin mobil, dator eller surfplatta. Vill man hellre boka en tid för att i lugn och ro sitta med en bibliotekarie, erbjuds det under namnet Digital vägledning. I båda fallen följer extra personal med bokbussen för att svara på de digitala spörsmålen.

Från och med september kommer bokbussen också att börja besöka förskolor. Förutom att barnen själva får låna böcker kan pedagogerna förbeställa media att arbeta med. Det kommer även att erbjudas sagostunder för barnen med bibliotekets litteraturpedagog.

Frågor från media besvaras av Kate Visonj, bibliotekarie på Simrishamns kommun, 0414-81 93 11.