Campus Österlen har fått sin chef

Simrishamns kommuns Campus Österlen har anställt meriterad chef.

Marie Liljenberg, enhetschef Campus ÖsterlenCampus Österlen är en satsning från Simrishamns kommun, ett samlingsnamn för utbildningar och fortbildningar på högskole- och yrkeshögskolenivå. Alla utbildningar styrs av efterfrågan och bygger på nära samverkan mellan näringsliv, akademi, utbildningsanordnare och offentlig sektor. Verksamheten byggs stegvis upp med start i år.

Verksamheten är placerad inom barn- och utbildningsförvaltningen på kommunen och nu har en verksamhetschef tillsatts: Marie Liljenberg.

Marie har en bakgrund i såväl kommunal som regional verksamhet, kulturinstitutioner och det fria kulturlivet. Hon kommer senast från jobbet som intendent på Kungshuset vid Lunds universitet och har tidigare bland annat varit kultur- och bibliotekschef i Karlshamns kommun, konstpedagog och senare intendent på Wanås. Hon har verkat vid Region Skånes kulturförvaltning och som projektledare på Näringsliv Skåne. Som projektledare i ett landsbygdsprojekt erhöll projektet utmärkelsen ”Årets Leader 2010” av Länsstyrelsen Skåne.

- Att vi nu har verksamhetschefen på plats är ett stort steg mot målet att få hela utbildningskedjan på plats i vår kommun, säger Ewa Kristensson, barn- och utbildningschef på Simrishamns kommun.

- Jag ser fram emot att utveckla Campus Österlen, säger Marie Liljenberg. Det känns väldigt roligt att vara på plats i Simrishamns kommun. Jag vet att här finns ett starkt engagemang, massor av erfarenheter och kompetens.

Marie Liljenberg har tillträtt tjänsten den 1 mars.

 

Frågor från media besvaras av Ewa Kristensson, barn- och utbildningschef på Simrishamns kommun, 0414-81 95 01. Marie Liljenberg nås på 0414-81 95 51.