2018

Pressmeddelanden:

Visar 1-10 av 11

 • Ny kultur- och fritidschef i Simrishamn

  Anders Johnsson är ny kultur- och fritidschef i Simrishamns kommun.   Han kommer närmast från jobbet som landsantikvarie och länsmuseichef på Länsmuseet Gävleborg i Gävle där han varit verksa…

 • Biblioteket – fler besök och mer av en mötesplats

  2015 och 2016 var det den stora flyktingvågen som märktes på biblioteket – människor som ville låna svenska språkkurser och gå på språkkaféer bokstavligen strömmande in. Men 2017 var det annat som s…

 • Simrishamns medarbetare har lägst sjukfrånvaro i landet

  SKL, Sveriges kommuner och landsting, presenterade i veckan en sammanställning som visar att sjukfrånvaron i kommuner, landsting och regioner minskar för första gången sedan 2011. Sammanställningen …

 • Region Skåne stöttar forskningsmiljö på Marint centrum

  Ytterligare steg mot en forskningsmiljö på Marint centrum i Simrishamn togs när Region Skånes regionala utvecklingsnämnd under måndagen beslutade stötta satsningen. Beslutet omfattar de första fem å…

 • Bokbuss på gång i Simrishamn – så här ser den ut!

  Det närmar sig leverans av Simrishamns biblioteks första mobila bibliotek, som i detta nu byggs färdig på Nordirland med planerad leverans i vår. Biblioteket lät medborgarna tycka till om hur den ny…

 • Campus Österlen har fått sin chef

  Campus Österlen är en satsning från Simrishamns kommun, ett samlingsnamn för utbildningar och fortbildningar på högskole- och yrkeshögskolenivå. Alla utbildningar styrs av efterfrågan och bygger på …

 • Nytt avtal på gång om sjötransporter i Simrishamn

  I fjol kontaktade Lantmännen Simrishamns kommuns hamnkontor för att diskutera möjligheterna att skeppa spannmålsprodukter från den kommersiella hamnen i Simrishamn. - Sedan den första kontakten fö…

 • Beslut om förlikning Tobisviks camping

  Tobisviks camping ägs av Simrishamns kommun och ligger under kultur- och fritidsnämndens förvaltning. Mellan nämnden och Fritid Österlen Holding AB har tidigare funnits ett upphandlat driftavtal avs…

 • Länsstyrelsen stöttar Simrishamns kommuns miljöprojekt för borttagning av båtbottenfärg

  Simrishamns kommun har sökt stöd för att installera en båtbottentvätt i Simrishamns småbåtshamn. Syftet är att miljöpåverkan från fritidsbåtar ska minska genom att båtägarna väljer att avstå från at…

 • Positivt bokslut för Simrishamns kommun

  Simrishamns kommuns bokslut för 2017 visar ett rejält positivt ekonomiskt resultat. Justerat för engångshändelser som reavinster på fastighetsförsäljningar och pensionsmedelsplaceringar uppgår det t…

Visa fler pressmeddelanden: