Sommarjobbsträff i Simrishamn

Ung sluss arrangerar sommarjobbsträff 18 maj på Skeppet i Simrishamn där den som söker sommarjobb kan träffa dem som söker sommarjobbare.

Det framgångsrika arbetsmarknadsprojektet ”Ung sluss” vänder sig till ungdomar 16– 24 år som inte arbetar eller studerar. Uppdraget är bland annat att ordna mötesplatser för ungdomar och arbetsgivare.

En ny mötesplats blir en sommarjobbsmässa den 18 maj på Skeppet på Marint centrum i Simrishamn.

- Vi ordnar en träff med fokus på sommarjobb dit vi har bjudit in flera olika företag och verksamheter som kommer att möta arbetssökande, säger Agnes Warelius, ungdomsspanare på Ung sluss. I dagsläget har vi flera större arbetsgivare som kommer delta, förutom kommunen själv t.ex. Wikan, Tidningsbärarna, Furuboda assistans och Humana assistans.

Under träffen kommer det finnas möjlighet att genomföra snabbintervjuer. 

- För de arbetssökande är detta en mycket bra möjlighet att träffa arbetsgivare, ställa frågor och få presentera sig, säger Agnes Warelius. Det är trots allt en helt annan sak att mötas ansikte mot ansikte än se en bild på ett cv!

Träffen sker den 18 maj kl. 14–17 på Skeppet, Marint centrum i Simrishamn.

Frågor från media besvaras av Agnes Warelius, ungdomsspanare på Ung sluss på Simrishamns kommun, 0414-81 91 88.

2017-05-0

Fakta om Ung sluss:

Projektet ”Ung sluss” riktar sig till ungdomar i åldern 16–24 år som varken arbetar eller studerar. Ungdomarna får möjlighet att komma till mötesplatser i Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad, där ungdomshandläggare, coacher, arbetsförmedlare och studie-/ yrkesvägledare är anställda. På mötesplatserna kan ungdomarna delta i aktiviteter och få hjälp att bygga nätverk som är anpassade efter deltagarnas förutsättningar och behov.

I projektet är också ungdomsspanare anställda. De är unga kvinnor och män som arbetar med uppsökande verksamhet och information för att nå målgruppen.

Projektet har drygt 11 miljoner kronor till förfogande, varav 7,4 miljoner kronor kommer från ESF, Europeiska Socialfonden. Resterande finansiering, i pengar och tid, står de fyra samarbetskommunerna i Sösk – Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad – för, tillsammans med Arbetsförmedlingen.

Målet är att 340 ungdomar ska ha fått stöd under projekttiden och att minst 55 % av deltagarna ska ha gått vidare till studier eller arbete.