Simrishamns kommuns miljöpris för 2017 tilldelat

Miljöpriset i Simrishamns kommun går till Österlens Golfklubb för sitt mångåriga engagemang i strävan att integrera golfklubbens verksamhet med den känsliga miljö den är belägen i, på ett sätt som hållbart gynnar den känsliga floran och faunan.

Marint centrum, naturvårdsprogram, naturskola, tankställe för biogas, ett omfattande miljömålsarbete – det är många insatser Simrishamns kommun gör på miljöns område.

Nu har kommunen utsett vinnaren av miljöpriset 2017: Österlens Golfklubb. Motiveringen lyder:

Österlens GK blev i februari 2017 miljöcertifierade enligt Golf Environment Organisation. Det innebär bland mycket annat får på golfbanan som betar och att det används biologiska bekämpningsmedel på greenerna.

Österlens Golfklubb tilldelas av byggnadsnämnden Simrishamns miljöpris 2017 för sitt mångåriga engagemang i strävan att integrera golfklubbens verksamhet med den känsliga miljö den är belägen i, på ett sätt som hållbart gynnar den känsliga floran och faunan. Detta engagemang genomsyrar hela verksamheten från smått till stort och ligger i ambitionsnivå långt utöver och före vad lagstiftning eller gängse normer för golfklubbar kräver.

En välmotiverad nominering för en golfklubb som dokumenterat arbetat ambitiöst med hållbarhet i hela organisationen genom ett djupt engagemang för naturen, miljön och omgivningen utifrån ett långtidsperspektiv. 

Vid inledningen av kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december kl. 18 delas miljöpriset på 10 000 kr ut.

- Jag är mycket glad för att vi kan ge Simrishamns miljöpris till en verksamhet som berör många och visar att det går att ställa om för att bidra till en hållbar framtid redan nu, vilket Österlens Golfklubb gjort genom att uppfylla certifieringskraven från Golf Environment Organisation, säger Thomas Hansson, ordförande i byggnadsnämnden. Bra jobbat, grattis!

Frågor från media besvaras av Thomas Hansson, ordförande i byggnadsnämnden (MP), 0709-47 26 77.  

 

Det finstilta om miljöpriset i Simrishamn

Miljöpriset utdelas för särskilt förtjänstfull insats inom miljöområdet. Insatsen ska leda till en bättre miljö eller förebygga, begränsa eller undanröja miljö- och/eller hälsofarlig verksamhet genom t.ex. information, undervisning, produktutveckling, aktivt miljö- och naturvårdsarbete. Priset utdelas inte för insatser inom arbetsmiljöområdet. 

Miljöpriset kan tilldelas enskild person mantalsskriven i Simrishamns kommun alternativt organisation, företag eller förening med säte i kommunen. Förslag till miljöpristagare kan lämnas av kommunmedborgare, företag eller organisation. Myndighetsnämnden utser pristagare. Miljöpriset är på 10 000 kronor.

Tidigare pristagare:

2009: Skogsstyrelsens arbetslag

2010: Föreningen Trädgården som Livsrum och projektet ”Skörda regnvatten – till nytta och nöje i trädgården”

2011: Skånefrö

2012: Inget pris

2013: Fredrika Gullfot, Simris alg, och Ola Jönsson, Österlenvind

2014: Inget pris

2015: Sven-Olof Bernhoff, Skånefrö

2016: Baskemölla barnstuga