Fiskekonferens på Marint centrum om östersjöfisket

”Östersjöfiske 2020” – två dagar med fokus på framtidens fiske.

För tredje året i rad arrangerar Marint centrum tillsammans med länsstyrelsen i Skåne och Lunds universitet konferensen ”Östersjöfiske 2020”. I år äger den rum 16–17 november.

Utgångspunkten för konferensen är att såväl Östersjöns torskbestånd som torskfiskeflottan är i kris. Något drastiskt måste göras. Huvudfrågan för årets konferens är därför hur svensk fiskeriförvaltning behöver reformeras för att möta dagens situation.

- Vi måste ta den här situationen på allvar, vi får inte fiska upp den sista torsken, men vi får heller inte kicka ut den sista fiskaren, säger Karl-Erik Olsson, kommunstyrelsens ordförande (S) i Simrishamn. Det måste gå att hitta en väg framåt där vi räddar båda.

Programpunkterna vid årets konferens syftar till att sätta just detta under lupp, väcka nya tankar och ge inspiration för den framtida förvaltningen.

Fiskeupprop avstamp

Under konferensens första dag fokuserar vi på den lokala nivån och tar avstamp i det fiskeupprop som samlat 19 svenska kustkommuner för ett bevarat och stärkt lokalt fiske. Sedan får vi höra inspirerande exempel på framgångsrika företag och projekt som lyckats skapa produkter och affärsmodeller som ökar värdet utan att öka uttaget och därmed ökar lönsamheten i fiskerinäringen utan att utarma Östersjön. Vi får även en inblick i ny forskning som visar sälens inverkan på det svenska uttaget och vad detta har för betydelse för fiskeriförvaltningen.

Den andra dagen inleds med internationella gästspel, som ger en nulägesbild av idéer och utmaningar som diskuteras runtom i EU just nu. Inte minst kommer vi att titta närmare på vilka verktyg som finns inom den europeiska fiskeripolitiken för att lösa problemen. Därefter kommer såväl arrangörerna som inbjudna gäster att ge sina bilder av vilka förändringar som krävs och hur fisket ska utformas i Sverige.

- Det kommer finnas ett stort utrymme för diskussion under årets konferens, säger Vesa Tschernij, fiskeexpert på Marint centrum på Simrishamns kommun. Ambitionen är att olika förslag och synpunkter i konstruktiv anda ska brytas mot varandra för att vi på så vis ska komma en bit framåt. 

Ett händelserikt år

Under året som gått sedan den förra konferensen har det hänt mycket. Frågorna om fiskets samhällsnytta och dess socioekonomiska betydelse för den svenska landsbygden, har på kort tid gått från att vara högst perifera till att inneha en central position i de förslag och analyser som görs. Fler och fler börjar inse kopplingen mellan ett starkt lokalt fiske i Östersjön och långsiktigt hållbara fiskbestånd och ekosystem.

- Om vi lyckas med utmaningen att omsätta de nya ambitionerna i praktisk förvaltning, innebär det på många sätt ett paradigmskifte i svensk fiskeriförvaltning, säger Vesa Tschernij. Konferensen syftar till att bidra till att förflytta oss ytterligare ett steg i den riktningen.

Frågor från media besvaras av Vesa Tschernij, 0414-81 91 66, fiskeexpert på Marint centrum på Simrishamns kommun.

2017-11-10

”Hållbart fiske är ett gemensamt ansvar”

Konferensen ”Östersjöfiske 2020” samlar fiskare, förädlare, producentorganisationer, kommuner, politiker, myndigheter, departement, miljöorganisationer, livsmedelsaktörer, forskare med flera.

Marint centrum i Simrishamn

På Marint centrum samlas omsorg om havsmiljön, forskning och entreprenörskap under ett tak. Här skapas och utbyts kunskap, samarbeten byggs och nya idéer och affärsmöjligheter utvecklas. Marint centrum har breda nätverk och samarbeten inom akademi, näringsliv och offentligt förvaltning i hela Sverige och runt Östersjön. Våra fokusområden är hållbart fiske, marint avfall och marin pedagogik. simrishamn.se/marint-centrum 

Bilaga: Konferensprogrammet Östersjöfiske 2020