”Ta ditt ansvar” – budskapet till både barn och äldre i sydöstra Skåne

De fyra kommunerna i sydöstra Skåne genomför tillsammans en satsning på att höja kunskapen bland barn och äldre kring hur man kan agera vid en kris, t ex långvarigt strömavbrott.

Samhällets krisberedskap bygger på att alla tar ett grundläggande ansvar för sig själv, sin familj och sin egendom.

– Det behövs egentligen inte så mycket för att vi ska klara oss så mycket bättre under en kris. Tyvärr har vi i Sverige sett många exempel på passivitet när vattnet stiger eller när strömmen går. Därför har kommunerna i sydöstra Skåne gått samman för att lära två grupper att samhällets resurser främst går till de mest utsatta, medan resten måste förbereda sig på att hjälpen dröjer, säger Thomas Andersson, säkerhetschef i Ystads, Simrishamns och Sjöbo kommuner.

En annan prioriterad grupp är skolbarn och de har visat sig ha ett genuint intresse för säkerhetsfrågor.

– Vi har satsat på teater på skolan för alla fjärdeklassare i våra fyra kommuner. Där dramatiseras ett antal krissituationer, som barnen får reflektera över. Engagemanget är fantastiskt och vi hoppas på att barnen tar med sig diskussionerna hem till familjen, säger Thomas Andersson.

En grupp som riskerar att drabbas är ensamstående män på landsbygd i åldern 70 år och uppåt. De är överrepresenterade i olycksstatistik och har oftare än andra grupper en mindre bra koll på sin säkerhet. Det kan röra sig om det elektriska eller uppvärmning över lag. De har ofta en sämre beredskap vid längre strömavbrott genom att exempelvis sakna livsmedel som kan lagras utan el.

Som en riktad aktivitet skickas broschyren ”Livsviktig handbok – tänk efter före, agera rätt vid kris” ut till alla ensamstående män i åldern 70 år eller uppåt i på landsbygden i sydöstra Skåne. Broschyren handlar om hur man håller sig informerad vid en kris, viktiga telefonnummer, hur man gör en plan för att klara av olika situationer och olika ”bra att ha-listor”.

För att involvera gruppen lite extra anordnar kommunerna en liten tävling där de som får utskicket får svara på ett antal nyttiga frågor om säkerhet. Tre vinnare kommer att få var sin krislåda med nyttiga saker, t ex ficklampa, mat, vattendunk och värmeljus.

Mediekontakt: Thomas Andersson, säkerhetschef Simrishamn, Sjöbo och Ystad, 0709-47 70 07, thomas.andersson@ystad.se