2017

Pressmeddelanden:

Visar 1-10 av 14

 • Simrishamns kommun försörjer fisket med is

  Tillgången på is för att hålla fångsten kyld under transport är väsentlig för fiskerinäringen. Simrishamns kommun har genom förvärvet av isfabriken i hamnen i Simrishamn (tomten ägs redan av kommun…

 • Projekt ”Vägval” – vägen till kunskap

  Adresser är ett modernt påfund. Det var enklare förr när man kände alla och det räckte med att veta personens namn och by för att hitta. Problemen kom när det var flera personer med samma namn i by…

 • Medborgarenkät på väg i Simrishamns kommun

  Simrishamns kommun är med i SCB:s medborgarundersökning i höst, för andra året i rad. Det är en enkätundersökning företaget genomfört två gånger årligen sedan 2005 och som de flesta av landets komm…

 • Sillens dag i Simrishamn den 26 augusti

  Vad vore Simrishamn utan sillen? På Sillens dag står sillen i centrum! Visning av segelfartyg, rökeriet, uppträdanden – och så sill förstås! Sill i mängder och i alla sorts varianter på stadens res…

 • Östersjöprojekt om spökgarn vinnare av internationellt miljöpris

  MARELITT Baltic, det internationella projektet om förlorade fiskeredskap och spökfiske, har vunnit det internationella miljöpriset ”Baltic Sea Clean Maritime Award”. Priset instiftades 2013 av The…

 • Vägval: 300 gator och vägar ska få namn

  Namn på platser är en del av kulturarvet som inte bara har ett stort historiskt värde som fornminne, utan också är ett bruksföremål. Ortnamn är för många en del av identiteten, de visar våra rötter …

 • Ny samhällsbyggnadschef

  Marie Leandersson är ny samhällsbyggnadschef i Simrishamns kommun från den 1 juni. Marie jobbar idag som samhällsbyggnadschef i Nybro kommun, en kommun hon varit trogen. Hon var biträdande samhäl…

 • Simrishamns kommuns miljöpris för 2016 tilldelat

  Marint centrum, naturvårdsprogram, naturskola, tankställe för biogas, ett omfattande miljömålsarbete – det är många insatser Simrishamns kommun gör på miljöns område. Nu har kommunens miljöpris …

 • Utbyggnad av reningsverk på gång

  Simrishamns kommun hoppas på slutgiltigt besked från länsstyrelsen före hösten för planerad byggstart 2018 i Kivik. Vatten- och avloppsfrågorna är mer aktuella än någonsin i landets kommuner, där d…

 • GDL Transport vinner upphandling av samordnad varudistribution

  Ny distributör för samordnad varudistribution i sydöstra Skåne. Kommunerna Simrishamn, Tomelilla och Ystad har sedan 2013 en gemensam distributionscentral i Ystad som har drivits i samarbete med A…

Visa fler pressmeddelanden: