Sydöstra Skånes kommuner gör gemensam informationskampanj om hur man agerar före och under en kris

Klarar du t.ex. ett strömavbrott som varar i 72 timmar?

Stormar och stora mängder snö, skyfall och översvämningar, elavbrott, smittsam sjukdom – det är många händelser som kan utgöra en samhällskris. Även om de är ovanliga, kan följderna bli väldigt allvarliga, både för samhället och, framför allt, för den enskilde. Därför är det viktigt att vara förberedd och ha möjlighet att ta ansvar för sig själv och de som finns i ens närhet.

Omsorg om medborgarna

De fyra sydöstskånska kommunerna Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla och Ystad har tillsammans med polis, räddningstjänst och sjukhuset i Ystad tagit fram en broschyr med tips och råd om hur man kan förbereda sig innan krisen är ett faktum. Den heter ”Livsviktig handbok: tänk efter före – agera rätt vid kris” och ger enkla checklistor över vad man kan förbereda och hur man hanterar krisen när den väl kommit.

- Mätningar visar att vi är dåliga på att förbereda oss inför en kris, säger Thomas Andersson, säkerhetschef i Simrishamns, Sjöbos och Ystads kommuner. Vi gör den här kampanjen för att ge tips och råd om hur man kan agera, samtidigt som vi vill skapa trygghet för våra medborgare.

Vecka 19

Broschyren delas ut till alla hushåll i hela sydöstra Skåne i vecka 19, sommarhushållen får den lagom till midsommar. Broschyren ger på ett lättfattligt sätt tips och råd och förhoppningen är att många ska tänka efter före.

- Få har sett till så att man kan klara sig i ett par dagar utan ström, säger Mats Svensson, räddningschef på Sörf, Sydöstra Skånes räddningstjänstförbund. Ett tips är att ha en krislåda hemma med vevladdare till mobilen, campingkök, batterier, mat som klarar rumstemperatur, ljus m.m.

Polisen är en av myndigheterna som ingår i samarbetet:

- Vi finns dygnet runt i samhällets tjänst när någonting har gått fel, men vi arbetar också både förebyggande och trygghetsskapande tillsammans med övriga samhällsfunktioner för att minimera de risker som finns där ute, säger Ewa-Gun Westford på Polisen.

Skolkampanj

Efter sommaren får också alla fjärdeklassare i sydöstra Skåne besök av kommunen, räddningstjänsten och polisen.

- Vi visar en liten teaterpjäs om hur det kan vara när en kris inträffat, säger Thomas Andersson. När ridån gått ner samtalar vi med ungdomarna om vad kriser är, hur man kan förbereda sig och hur man kan hjälpa varandra när krisen är ett faktum.

Broschyren och skolkampanjen är ett led i att ge dem som bor, lever och verkar i sydöstra Skåne både en tankeställare och möjlighet till en tryggare vardag.

Kampanjen tillsammans med det material som MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, hela tiden utökar på hemsidan www.dinsakerhet.se. ger bra tips om hur man kan ta sitt eget ansvar i vardagen inför och under en kris i samhället, stor som liten.

Frågor från media besvaras av:

  • Thomas Andersson, säkerhetschef i Simrishamns, Sjöbo och Ystads kommuner, 0709-47 70 07.
  • Ewa-Gun Westford, Polisen, 070-547 18 57
  • Lars-Gösta Andersson, biträdande räddningschef, Sörf, 010-110 25 18