Skånetrafiken försämrar tågtrafiken till och från Österlen

Försämring av tågtrafiken Skånetrafikens lösning på tillförlitlighetsproblem.

Skånetrafiken har under flera år haft stora problem med tillförlitligheten i sitt tågsystem. För Österlens del har det inneburit att det varit så många som vart fjärde tåg som ställts in.

- Bara under oktober i fjol ställdes 242 tågavgångar in på sträckan Simrishamn-Ystad, alltså vart femte tåg; i april var det vart fjärde, säger kommunalrådet Karl-Erik Olsson (S). Till detta kommer alla försenade Pågatåg.

Skånetrafiken, som är en förvaltning inom Region Skåne, har gjort ett förslag till lösning på tillförlitlighetsproblemen, ett förslag som ska upp till regionens kollektivtrafiknämnd redan den 14 mars. Förslaget bygger på att tågresenärerna får byta tåg i Ystad för resa till/från Malmö eller Simrishamn, något som förlänger restiden med en kvart för hälften av dagens resenärer och avsevärt försämrar resupplevelsen för resenärer som inte har start- eller målpunkt i Ystad.  

Av Skånetrafikens presenterade underlag framgår att hälften, 47 %, av orsakerna till inställda tåg 2015 kan hänföras till sådant Trafikverket har ansvar för (t.ex. ett stort antal signalfel), banarbeten oräknade. En fjärdedel är dock sådant Skånetrafiken kan påverka: tillförlitlighetsproblem med tåg, personal samt utglesning (21 %) av turer. Id-kontrollerna har inte haft någon påverkan, enligt statistiken.

Kommunen har vid två tillfällen de senaste åren mätt attityden hos dem som flyttat till och från kommunen Vid båda tillfällena har det konstaterats Pågatågens brist på tillförlitlighet varit avgörande för valet att flytta från Österlen.

- Skånetrafiken presenterade sitt förslag för Sydöstra Skånes samarbetskommitté i måndags och möttes av massiv kritik från alla de fyra kommunernas förtroendevalda, säger Karl-Erik Olsson. Vi har nu krävt ett möte med Skånetrafikens företrädare i god tid före kollektivtrafiknämndens sammanträde.

Frågor från media besvaras av Karl-Erik Olsson, kommunalråd (S), 0414-81 91 11.