Simrishamns kommun vann Guldtrappan

Stiftelsen DiU, Datorn i Utbildningen, och SKL, Sveriges Kommuner och Landsting, tog 2014 initiativ till ”Guldtrappan”, en rikstäckande tävling för att leta goda exempel bland kommuner som ligger i framkant när det gäller att satsa på digitala verktyg och lärresurser som ett led i att utveckla och variera undervisningen för eleverna. Utmärkelsen delas årligen ut till kommuner och andra skolhuvudmän som lyckats särskilt bra med att dra nytta av digitaliseringen för sina elevers och pedagogers kunskapsutveckling, samarbete och personliga utveckling.

Simrishamns kommun är en av sex vinnare 2016.

- Det är med stor glädje vi mottar denna utmärkelse, våra pedagoger, skolledare och politiker har arbetat hårt för detta, säger Ewa Kristensson, barn- och utbildningschef på Simrishamns kommun. Att bli uppmärksammade för vårt långsiktiga, strategiska arbete för ett framgångsrikt digitalt lärande och ett bra ledarskap för kompetensutveckling och kollegialt lärande med hjälp av digitala lärarresurser och nätbaserat samarbete, känns stort – vi är gärna förebild för andra!

Efter en öppen nomineringsprocess valde en jury ut några särskilt goda exempel och  kandidaterna till Guldtrappan 2016 var Kalmarsunds gymnasieförbund, Linköpings kommun, Sandvikens kommun, Simrishamns kommun, Sollentuna kommun, Stockholms stad, Sundsvalls kommun och Västerås stad.

Guldtrappans jury hade följande motivering för Simrishamns kommun som vinnare: ”För ett starkt sammanhållet koncept, där avtal, införande och användning av pedagogiska molntjänster varit en viktig komponent, liksom tillgång till digitala läromedel inkluderande ett väletablerat utvecklingssamarbete med ett läromedelsförlag. Därtill med ett tydligt fokus på kollegialt lärande med en dela-kultur, även mellan skolformerna och externa mötesplatser.”

Juryn besökte de nominerade kommunerna under våren. Man besökte Simrishamn i mars för att inhämta ytterligare information om hur elever och lärare använder datorn i utbildningen. Man besökte klassrum, intervjuade elever, lärare och skolledare och några elever och lärare visade hur de använder olika digitala verktyg och lärresurser i sitt dagliga arbete.

- Det både har varit och är ett starkt politiskt mål för Simrishamns kommun att vi inte bara ska ligga i framkant, utan främst, vad gäller satsningen på datoranvändningen i undervisningen och elevernas kunskaper och färdigheter inom ämnesområdet, säger Christer Grankvist, ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Simrishamns kommun.

Vi ser det som en viktig både pedagogisk och demokratisk satsning samt som ett mycket betydelsefullt inslag i arbetet för en skola för alla. Utmärkelsen tar vi därför emot med öppna armar och med mycket stor glädje – och den sporrar oss till vidare arbete och insatser!

Utmärkelsen Guldtrappan 2016 delas ut vid konferensen Framtidens lärande 11–12 oktober i Stockholm.

   

Frågor från media besvaras av Ewa Kristensson, barn- och utbildningschef på Simrishamns kommun, 0414-81 95 01.

     

2016-06-21