Simrishamns kommun efterlyser deltagare till fokusgrupper

Kommunens projekt om framtidens digitala kommunikation går in i en ny fas.

I juni startade Simrishamns kommuns projekt om digital kommunikation. Målet med projektet är att underlätta kontakterna med kommunen parallellt med satsningen på Kontakt Simrishamn. Samtidigt vill man ge en hög upplevelse av att information och kommunikation sker utifrån mottagarens villkor.

- Projektets mål når vi genom att vi vässar våra kommunikationskanaler, framför allt de digitala, både de interna och externa, de vi använder och ännu inte använder, säger Jon Högman, projektledare på Simrishamns kommun. Då blir det också lättare att göra vår kommunikation tydlig, tillgänglig och trovärdig, samtidigt som vi på olika sätt aktivt berättar om vår verksamhet där medborgarna och andra målgrupper förväntar sig att vi ska finnas. 

Projektet löper på 18 månader och i samband med att den första delen, som handlar om kartläggning och behovsanalys, avslutas, söker kommunen efter personer som vill ingå i fokusgrupper för att prata behov och testa lösningar under det kommande året.

- ”Nu kan du sköta all din kommunikation med kommunen via flaskpost” är en intresseväckare, säger Jon Högman. Den sätter fokus på att det finns fler sätt att kommunicera är de vi använder – nu vill vi veta hur de som bor, lever och verkar här vill att vi ska nå varandra.

Frågor från media besvaras av Jon Högman, projektledare på Simrishamns kommun för projektet Digital kommunikation, 0414-81 91 76. 

2016-12-12