Säkerhetsmässa för årskurs sju

Alla Simrishamns, Sjöbos och Ystads elever i årskurs sju kommer den 13-15 september att få upp-leva en realistisk diskoteksbrand med utrymning, få tillfälle att reflektera över frågor som rör sä-kerhet och brottslighet, höra om SMS-lån och försäkringsskydd samt lära sig vad man bör göra när man kommer först till en olycka.

De tidigare årens succéer upprepas och det arrangeras en gemensam säkerhetsmässa för Simrishamns, Sjöbos och Ystads högstadieskolor. Mässan genomförs i nära samarbete med polisen, räddningstjänsten, sjukvården, Länsförsäkringar Skåne samt Sparbanken Skåne.

– Vi vill fånga upp ungdomar innan de hamnar i den ålder då en del börjar ägna sig åt skadegörelse, annan brottslighet och mopedkörning av olagligt slag – med alla risker och konsekvenser det medför. Målet är också att göra eleverna medvetna om andra risker och om hur de kan agera i utsatta situationer, säger Thomas Andersson, säkerhetschef i Simrishamn, Sjöbo och Ystad.

Arrangemanget vänder sig till elever i årskurs sju i de tre kommunerna. Mässan äger rum på räddningstjänstens område i Ystad den 13-15 september. Programmet tar ungefär tre timmar och skolorna fördelas mellan förmiddags- och eftermiddagspass mellan klockan 8.45 och 14.45.

Aktiviteter som ingår i mässan är:
• Trafiksäkerhet i samband med cykel- och mopedkörning
• Brottslighet, skadegörelse och dess konsekvenser
• Utrymningsövning vid diskoteksbrand
• Information om SMS-lån och försäkringsfrågor
• Hur gör jag när jag kommer till en trafikolycka/olycka?

Tid: Ystads skolor besöker säkerhetsmässan under tisdagen och onsdag förmiddag, Sjöbo under onsdag eftermiddag samt torsdag förmiddag samt Simrishamn under torsdag eftermiddag. Totalt besöker drygt 700 elever mässan.

Plats: Räddningstjänstens område, Metallgatan 2, Ystad

För mer information: Thomas Andersson, säkerhetschef Simrishamn, Sjöbo och Ystad, 0709-47 70 07, thomas.andersson@ystad.se.