Medborgarenkät på väg i Simrishamns kommun

- Vill veta vad medborgarna tycker och är angelägna att få deras åsikter, säger kommunledningen.

Simrishamns kommun är med i SCB:s medborgarundersökning i höst. Det är en enkätundersökning företaget genomfört två gånger årligen sedan 2005 och som de flesta av landets kommuner deltagit i en eller flera gånger.

De som tillfrågas är ett slumpmässigt urval ur befolkningsregistret. 1 200 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågas i höstens undersökning i Simrishamns kommun.

I undersökningens enkät, på papper eller på nätet, får medborgarna tycka till om arbets- och fritidsmöjligheter, boende och trygghet i allmänhet i kommunen. De får också berätta hur de upplever den direkta kommunala servicen inom till exempel barnomsorg, skola och äldreomsorg.

- För oss är det jätteviktigt att så många som möjligt tar chansen och svarar på enkäten, säger Diana Olsson, kommundirektör i Simrishamns kommun. Dels för att det här är en del av vår dialog med dem som bor och verkar i vår kommunen, men också för att vi får den bästa kvaliteten i undersökningen om så många som möjligt svarar.

De som är med i undersökningen kan själva välja att svara med hjälp av pappersenkäten som kommer i postlådan eller logga in och svara via internet. Den som svarar via webben kan också välja att besvara enkäten på andra språk än svenska: engelska, finska eller spanska. Vill man hellre svara på pappersenkäten översatt till arabiska går det att beställa en sådan från SCB.

Enkäterna skickas ut 19–21 september. Resultaten av höstens undersökning kommer kommunen tillhanda i början av december.

- Till dem som slumpen inte väljer att delta i undersökningen, påminner jag gärna om de andra sätt man kan påverka och tycka till om kommunen, säger Diana Olsson. Man kan ställa en fråga till våra politiska partier på kommunens hemsida, man kan skriva ett medborgarförslag eller på andra sätt delta i diskussionen om kommunens utveckling, idag och i framtiden.

Frågor från media besvaras av Diana Olsson, kommundirektör, Simrishamns kommun, 0414-81 91 02.