Fiskekonferens på Marint centrum om östersjöfisket

”Östersjöfiske 2020” – två dagar med fokus på framtidens fiske.

För andra året i rad arrangerar Marint centrum tillsammans med Länsstyrelsen i Skåne, Lunds universitet och Livsmedelsakademin konferensen ”Östersjöfiske 2020” 17–18 november. Fjolårets konferens var en framgång som visade vilket stort engagemang som finns för östersjöfisket.

- För många var konferensen en ögonöppnare och för fisket bidrog den till att väcka framtidstron, att det finns många intressen kring ett lokalt fiske, säger Vesa Tschernij, fiskeexpert på Marint centrum på Simrishamns kommun. Under det gångna året har vi fått ta del av nya affärsidéer inom kustfisket och även sett nyetableringar.

Landshövdingen inviger

Årets konferens arrangeras under två dagar och den invigs av Skånes nya landshövding Anneli Hulthén. Dag ett är en workshop med fiskare, fiskköpare och olika utvecklingsaktörer i huvudrollen, temat handlar om att utveckla produkter, affärsmodeller, varumärke och marknadskanaler för östersjöfisken. Jannie Vestergaard, Livsmedelsakademin, håller i taktpinnen och förutom yrkesfiskare och handlare, deltar Michelinkocken Titti Qvarnström från Bloom in the Park i Malmö.

- Under den andra dagen fortsätter dialogen som inleddes ifjol, säger Vesa Tschernij. Vi kommer att följa upp vad som har hänt sedan sist samt göra djupdykningar i tillgången på fisk, vem som ska äga rätten att fiska i framtiden och hur vi räddar och utvecklar beredningsindustrin längs östersjökusten.

Johan Wagnström, fiskeridirektör på Länsstyrelsen i Skåne, är moderator för dagen och bland föredragshållarna finns bl.a. Yvonne Walther, ICES Science Committee, som kommer att tala om fiskbeståndens status och professor Thomas Højrup, Köpenhamns universitet, som berättar om konsekvenserna av omdaningen av fiskekvotfördelningen i Danmark. Eftermiddagen avrundas med en framtidsdiskussion med företrädare från beredningsindustrin, där bl.a. Stockholms/Smögens fiskauktion, Fiskebäcks Seafood och fiskberedare från Saltö och Gotland deltar. Konferensen bevakas också av ett filmteam som gör en dokumentär om östersjöfisket.

Riksdagen intresserad

Under året som gått sedan den första konferensen i september i fjol har det hänt mycket kring ostkustfiskets viktiga frågor, där Simrishamns kommuns antagna fiskepolicy och ”Östersjöfiske 2020” blev startskottet för ett aktivt påverkansarbete för ostkustfiskets utveckling. Så sent som i början av oktober var riksdagsledamöter från miljö- och jordbruksutskottet på Marint centrum för ett studiebesök i sin utvärdering av försöket med individuella överförbara fiskerättigheter inom sillfisket och senare samma månad var Simrishamns kommun inbjuden att berätta om det kommunala perspektivet på svenskt fiske vid ett seminarium i riksdagen.

- Inbjudan till riksdagen visar på en insikt i riksdagen om att problemen för svenskt fiske inte kan få en långsiktig lösning utan att ta hänsyn till det lokala perspektivet och den samhällsnytta som fisket genererar längs våra kuster, säger Karl-Erik Olsson, kommunstyrelsens ordförande (S) i Simrishamn. Förhoppningen är att mötena med riksdagspolitikerna leder till en bredare fiskeripolitik än den vi ser i dag, att vi får en ökad regionalisering av fiskeripolitiken och en förvaltning som är anpassad till de olika förutsättningarna för fiske på ost- och västkusten.

”Hållbart fiske är ett gemensamt ansvar”

Konferensen ”Östersjöfiske 2020” samlar fiskare, forskare, sakkunniga, myndigheter, politiker m.fl. för att med djup och bredd visa framtidens fiskes möjligheter.

- Hållbart fiske är ett gemensamt ansvar, fortsätter Karl-Erik Olsson. Konferensens två dagar handlar ytterst om hur vi kan se till så våra ostkusthamnar är attraktiva landningshamnar för fiskeföretag verksamma i Östersjön. Fokus ligger dels på hur vi skapar en marknad som värdesätter kvalité över kvantitet för att erbjuda bättre betalt till dem som vill leverera högkvalitativ lokalt fångad färsk fisk, dels hur dessa får en garanterad, långsiktig tillgång till våra gemensamma fiskeresurser.

Frågor från media besvaras av Vesa Tschernij, 0414-81 91 66, fiskeexpert på Marint centrum på Simrishamns kommun.

2016-11-14

Fakta: Marint centrum i Simrishamn

På Marint centrum samlas omsorg om havsmiljön, forskning och entreprenörskap under ett tak. Här skapas och utbyts kunskap, samarbeten byggs och nya idéer och affärsmöjligheter utvecklas. Marint centrum har breda nätverk och samarbeten inom akademi, näringsliv och offentligt förvaltning i hela Sverige och runt Östersjön. Under 2016 fokuserar vi särskilt på två av våra hjärtefrågor, hållbart fiske och marint avfall.

simrishamn.se/marint-centrum